14:00 A mártélyi testület határozatképes, az ülés megkezdődik.

14:01 A település kinyilvánítja, hogy a mártélyi polgárok védelmében fel kell lépni minden olyan törekvéssel szemben, amelynek célja, hogy Magyarországra és Mártélyra bevándorlókat telepítsenek. Mártély támogatja a Magyarország Kormányát abban, hogy ezt megakadályozandó jogi és jogalkotó lépéseket megtegye.

14:04 Harkai István r. alezredes rendőrkapitány beszámolója következik a közbiztonsággal és a rendőrség munkájával kapcsolatban az elmúlt évet illetően. 2017-be sem történt számottevő bűncselekmény a településen. Összességében 11 eseményt érdemes megemlíteni, ezek között azonban lakásbetörés vagy betöréses lopás nem volt. Szín Dániel körzeti megbízott mellett pedig négy másik körzeti megbízott is munkába állt, akik rotációban dolgoznak. Az elmúlt évben a finn módszert a településen is alkalmazták az ittas vezetők kiszűrésére, erre pedig 2018-ban is számítani lehet. A rendőrkapitány kiemelte, hogy a fenti eredmények nem csak a kapitányság érdemei, hanem a mártélyi lakosok, a helyi polgárőrség és az önkormányzat közös érdeme. A beszámolót a testület elfogadja.

14:13 Csuka Attila tű. alezredes, a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának beszámolója következik a katasztrófavédelem munkáját illetően. A tűzoltóknak 12 eseményük volt Mártélyon 2017-ben. 5 tűzeset és 7 műszaki mentés. Az alezredes kiemelte, hogy a mártélyi önkéntes tűzoltókkal is kiváló a munka, az egyesület az elmúlt évben is tudott új eszközöket vásárolni és az épületük újítására is tudtak pénzt fordítani. Szóba kerül a nyári katasztrófavédelmi ifjúsági tábor, amelyen 16 fő vett részt. A nagy sikerre való tekintettel a tábort 2018-ban is szeretnék megrendezni. A beszámolót követően Krám István tű. alezredes, a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezető a hatósági statisztikákról tájékoztatja a grémiumot. A beszámolókat a testület egyhangúlag elfogadja.

14:22 A testület a következő napirendi pontban elfogadja a 2018-as év költségvetési rendeletét, amely 549 millió 510 ezer forintos összegről szól. Ennek jelentős részét az állami támogatások és a helyi adóbevételek teszik ki. A költségvetés hiány nélkül került előterjesztésre, az év gazdálkodását biztonsággal lefedi, amit a könyvvizsgáló is megállapított. A település bármilyen hitel felvétele nélkül tud 2018-ban gazdálkodni.

14:32 Magyar Katalin irodavezető beszámolója következik a Belső Ellenőrzés előző negyedéves munkájával kapcsolatban. Kiderül, hogy egyetlen ellenőrzés történt, amely az önkormányzat adminisztratív munkatársait érintette. A beszámolót egyhangúlag elfogadja a testület.

14:33 A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója következik Sajti Imréné alpolgármester által. Az elmúlt évben a művészetek képezte a főtémát a településen. A művészdombon emléket állítottak azoknak a művészeknek, akik beleírták Mártély nevét a magyar művészettörténetbe. Emellett pedig a település világháborús emlékműve is felújulhatott. Az Értéktár a mártélyi képek és visszaemlékezések digitalizálást is folytatta, amely munka 2018-ban sem fejeződik be. A 2018-as év főtémája a „kubikusok” lehetnek, köszönhetően egy Mindszenttel közösen elnyert pályázatnak.

14:40 Az április választások kapcsán megtörténik a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása. A településen két szavazókör lesz majd. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadják.

14:41 A testület helyi szervezetek és alapítványok támogatásáról dönt. Az Alapítvány a Mártélyi Iskoláért, az Alapítvány a Mártélyi Óvodáért, a Mártélyi Lovas Baráti Kör és a Mártélyi Sportkör is terembérleti támogatásban részesül báljaik megrendezése okán.

14:45 Zárt ülés veszi kezdetét, amelyen a támogatási kérelmek elbírálása kapja a főszerepet, de kiderül az is, hogy az ÁMK megbízott igazgatója továbbra is Pótári Mihály Zsolt marad, hiszen a kiírt pályázatra nem jelentkeztek. A pozíció betöltésére újabb pályázatot írnak ki.

szcs