A döntés alapja azon megállapítás volt, hogy nyilvánvaló hibának tekinthető a Vidékfejlesztési Program négy intézkedése vonatkozásában, amennyiben a későbbi kedvezményezett benyújtotta ugyan a tárgyévi egységes kérelmét, de – tekintettel arra, hogy az egységes kérelem benyújtásának időpontjában még nem kapta kézhez a támogatási okiratát – a program első évében kifizetési kérelemmel nem élt. Az egyeztetések alapján a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága meghatározta az érintett intézkedéseket, melyek az alábbiak:

a VP – Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés,
VP – Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása,
VP – Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése és
a VP – A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás.

A kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) munkatársai a Miniszterelnökség döntésére alapozva dolgozzák ki az ügyfelek adminisztrációs terheit is csökkentő egyszerűsített eljárást, amelynek keretében a gazdálkodók helyett a Kincstár rögzíti a kimaradt kérelmek adatait azon kérelmezők részére, akik esetében egyértelműen megállapítható a kérelmezési szándék. Mindezek alapján a Kincstár – a korábbi évek egységes kérelem adataira alapozva – még az új egységes kérelem-benyújtási időszakot megelőzően létrehozhatja a kérelemadatokat.

A gazdálkodókra a fentiekkel kapcsolatban további adminisztrációs feladatok nem hárulnak, mindettől függetlenül azonban a pályázati felhívások feltételeit értelemszerűen továbbra is mindenki köteles betartani.
A nyilvánvaló hiba megállapításáról és a kérelemadatok rögzítéséről a Kincstár értesítést küld az érintetteknek. Amennyiben valamely érintett mégsem értene egyet a kérelem ilyen módon történő nyilvántartásba vételével, avagy szándékosan nem nyújtott be kifizetési kérelmet, jogorvoslatként ellentmondással élhet majd a nyilvánvaló hibát megállapító értesítő levéllel szemben.

Forrás: Magyar Államkincstár