Az önfejlesztés sokrétű dolog, ami nagyon fontos lenne mindenki számára, de nem mindegy, hogy hogyan közelítjük meg, hogyan fogunk hozzá. A „személyiség” definícióját több filozófus, pszichológus próbálta már meghatározni, és arról is több különböző elmélet van, hogyan fejleszthető. Abban azonban minden elmélet megegyezik, hogy a fejlődés, születéstől egészen a halálunkig tart.

Sokan gondolják azt, hogy elegendő elmenni egy népszerű előadó estjére, meghallgatni a gondolatait, esetleg elolvasni a könyveit, és máris fejlődött a személyiségünk. De az igazság az, hogy ez egy nagyon komoly, hosszú és folyamatos belső munka. Kaphatunk útmutatókat, segítséget, amelyek mentén dolgozhatunk magunkon, de ezt nekünk magunknak kell megtennünk. Mindent folyamatos tanulással, gyakorlással tudunk elsajátítani, a személyiségfejlesztés is épp ilyen, minden nap foglalkoznunk kell vele.

Ma már hatalmas irodalma van a témának, és persze hasznos is a megjelenő könyvek jó része, de ezeket sem elég csak elolvasni, be kellene építenünk az olvasottakat az életünkbe. Egyébként talán hasznosabb a könyvek közül inkább azokat az életrajzi könyveket olvasgatni, amelyek sikeres embereket mutatnak be.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy ember, egy-egy „guru” gondolatait, véleményét, iránymutatását fenntartás nélkül elfogadni. Ez a személyiségfejlesztés egyik csapdája, vagyis, ha elkezdünk követni egy ilyen „gurut”, és minden szavát magunkénak érzünk. Ilyenkor a saját gondolatainkat teljesen elfojtjuk, nem alkotunk saját véleményt, csak elfogadjuk az övét. Ez nem vezet fejlődéshez. Csak egyetlen kérdést kell ilyenkor feltennünk magunknak: valóban így van? Az igazán jó trénerek nem „kinyilatkoztatnak”, sokkal inkább közös gondolkodásra hívnak, és gyakran elmondják, hogy ők sem biztosak abban, hogy amit mondanak, az az egyetlen igazság. Azokra az emberekre érdemes inkább odafigyelni, akik nem mondják meg, hogy nekünk mit kell gondolnunk a világról.

A személyiségfejlődés és az önismeret szorosan összefügg. Amikor elkezdünk magunkon dolgozni, folyamatosan szembesülünk saját határainkkal, képességeinkkel, jó és kevésbé jó tulajdonságainkkal, tehát a személyiségfejlesztés elvezet a magasabb fokú önismerethez is.

Az erős jellemnek hét fő ismérve van. Az első ismérv, az önuralom – legyünk urai önmagunknak, a saját életünket mi magunk irányítsuk. A második: legyenek szilárd elveink, amelyekhez tartjuk magunkat. A harmadik: gondolataink, szavaink és tetteink legyenek összhangban, ne essünk a vizet prédikál, de bort iszik hibájába. A negyedik sarokpont a felelősségtudat, vagyis, hogy vállaljuk a felelősséget a tetteinkért. Az ötödik a szolgálat, azaz legyünk képesek arra, hogy áldozatot hozzunk másokért, a társainkért, le tudjunk mondani dolgokról, ha a többiek érdeke ezt kívánja. A hatodik pont, a képesség a fejlődésre: nem vagyunk tökéletesek, sosem leszünk azok, de kell, hogy törekedjünk rá, dolgozzunk folyamatosan a hibáink, hiányosságaink javításán. A hetedik ismérv pedig az emberszeretet. Ha ezen pontok mentén próbáljuk erősíteni, fejleszteni magunkat, akkor biztosan nem jutunk tévútra.

Kiskata