A négy féléves mesterképzésre elektronikus úton lehet jelentkezni a felvi.hu felületén nappali és levelező tagozatra, államilag ösztöndíjas és önköltséges formára egyaránt.

Az elektronikus felvételi, röviden az E-felvételi során először regisztrálnia kell a jelentkezőnek a felvi.hu honlapon. Amennyiben korábban már nyújtott be elektronikus felvételi jelentkezést, a regisztrációt nem kell megismételni. Az E-felvételi rendszerbe történő belépéskor meg kell adni a jelentkezési helyet egy legördülő menü segítségével, ezzel választható ki az intézmény, a szak, a munkarend és a finanszírozási forma.

Ezt követően a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat kell elektronikusan feltölteni, úgy, mint az alapvégzettséget igazoló oklevél másolata, valamint a többletpontokat igazoló dokumentumok. A kitöltés végén a jelentkezést hitelesíteni kell, e nélkül a jelentkezés érvénytelen. A hitelesítés történhet elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül, vagy ennek hiányában hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával és postai úton az Oktatási Hivatal részére történő megküldéssel – tájékoztatott Barna Péter, a Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztályának vezetője.

Barna Péter

A Vidékfejlesztési agrármérnök mesterszakra felvételt nyerhetnek az agrártudományi, gazdaságtudományi, természettudományi és társadalomtudományi képzési területen szerzett alapdiplomával rendelkezők. A nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakot, illetve a nem agrártudományi területhez tartozó alapképzési szakot végzettek esetében a felvételihez szükséges egy kreditelismerési eljárás lefolytatása. A kreditelismerési kérelem nyomtatványa megtalálható a Mezőgazdasági Kar honlapján, ezt kell kitölteni és a mellékletekkel ellátva benyújtani intézményünkhöz. A kreditelismerésről határozat születik, amelyet pótlólag, legkésőbb 2018. január 11-ig fel kell töltenie a jelentkezőnek az e-felvételi személyes oldalára.

A Mezőgazdasági Kar Vidékfejlesztési agármérnök mesterszakára tehát november 15-ig, kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a www.felvi.hu oldalon. Kérdéseinkkel, érdeklődésünkkel bátran fordulhatunk a Mezőgazdasági Kar Tanulmányi és Továbbképzési Osztályához, Hódmezővásárhelyen, az Andrássy út 15. szám alatt, illetve e-mailben és telefonon is kereshetjük az intézményt. Emellett érdemes figyelemmel követni a kar honlapját, ahol minden aktuális információ megtalálható a felvételizők számára.

Ács Helga