Arany-Tóth Ferenc 1934. június 14-én látta meg a napvilágot Békéssámsonon. Az általános iskolai tanulmányait is itt végezte, majd továbbtanulás céljából elhagyta faluját. Ettől függetlenül sokat járt haza, így került kapcsolatba a Magyar Ellenállási Mozgalommal. Az elnyomás, a diktatúra ellen emelték fel akkor a fiatalok hangjukat, köztük Arany-Tóth Ferenc is. „Sír a magyar róna, ruszki csizma nyomja!” Ilyen, és ehhez hasonló röplapokkal próbáltak tiltakozni a rendszer ellen. Egy olyan korban mutattak emberségből igazi példát, amikor az emberséget tűzzel-vassal üldözték, eltiporták.

Arany-Tóth Ferenc

A Mozgalom lebukott tagjait 1955-ben tartóztatták le, és Pestre szállították őket, ahol bíróság elé álltak. A 20 emberből ketten kaptak halálos ítéletet. A többiek, köztük Feri bácsi, összesen 186 év letöltendőt kaptak. A börtönből 1963-ban szabadultak, és az életüket teljesen elölről kellett kezdeniük. Feri bácsi szakmákat kezdett el tanulni, és mire nyugdíjba ment, 3 szakmunkás vizsgával rendelkezett.

Október 16-ára már korábban le volt egyeztetve, hogy Arany-Tóth Ferenc „Bozambó” ellátogat a vásárhelyi Emlékpontba, és ott egy rendhagyó történelemórán mesél tetteikről a diákoknak. A sors azonban átírta a terveket. Hétfőn sajnos személyesen már nem vehetett részt az órán, azonban a filmvásznon és a szívekben jelen volt.

Egy Bozambóval készült interjút is megtekintettek hétfőn

Mi, mint olyan intézmény, amely a kommunista diktatúra visszásságait próbálja föltárni, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy olyan emberről, aki ilyen nagy dolgot tett, személyesen is megemlékezzünk. Ismertük személyesen is, és ez is indokolja, hogy méltóan búcsúztassuk el” – nyilatkozta Nagy Gyöngyi, az Emlékpont történésze.

Nagy Gyöngyi

A megemlékezésen jelen voltak a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola diákjai, valamint Arany-Tóth Ferenc özvegye és lánya, Arany-Tóth Katalin.

A mi életünket az ő politikai múltja olyan szempontból határozta meg, hogy én gyerekként és felnőttként is azt láttam, hogy az elveihez mindig hű maradt. Tántoríthatatlanul kitartott a hitvallása mellet, egészen haláláig. A családunkban pedig egy olyan markáns egyéniséget kaptunk általa, hogy mindig nagyon erős támaszunk volt, érezhető volt a kitartása, az életbe vetett hite, hogy bármi történik, ki kell tartanunk az igazságérzetünk mellett. Nem az számít, hogy mások mit gondolnak, hanem az, hogy a mi lelkiismeretünk és becsületünk mit diktál. Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt években erről, nagyon sokat mesélt. A mai politikai irányvonal nagyon sok energiát, figyelmet fordított arra, hogy ők méltó helyet foglaljanak el a tetteik alapján a történelemben. Nagyon sok fiatalnak mutathatnak példát” – nyilatkozta Arany-Tóth Katalin.

Arany-Tóth Ferenc özvegye és lánya

Szeretettel és tisztelettel gondolunk a békéssámsoni hősre, aki megmutatta nekünk, hogyan érdemes élni. Emlékét örökre megőrizzük!

Arany-Tóth Ferenc búcsúztatása október 18-án, szerdán 10 órakor lesz a hódmezővásárhelyi Szent István templomban.

 

Sz.Viktor

Videó: Emlékpont és Vásárhelyi Televízió