Nyílt ülés:

1. előterjesztés: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról.

2. előterjesztés: Tájékoztató a Csongrád Megyei Szivárvány Otthon Makói Idősek Otthona tevékenységéről.

3. előterjesztés: Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat II. ütemének eredményéről.

4. előterjesztés: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.

5. előterjesztés: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

6. előterjesztés: A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása.

7. előterjesztés: Harangláb felállításával kapcsolatos döntés.

8. előterjesztés: Helyi védelem alatt álló épületek homlokzat felújítására beadott pályázatok elbírálása.

9. előterjesztés: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

10. előterjesztés: A makói termelők hagymatermelési támogatása című pályázat rendjéről szóló szabályzat elfogadása.

11. előterjesztés: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.

12. előterjesztés: Munkásszállás kialakítása Makón című pályázat benyújtása.

13. előterjesztés: RO-HU 7/c ECOBIKE – Kerékpárúthálózat bővítése a Maros folyó mentén, Arad és Csongrád megyében című pályázat benyújtása.

14. előterjesztés: RO-HU 11/b IMPULSE – Közszolgáltatások javítása Temesváron és Makón című pályázat benyújtása.

15. előterjesztés: Maros Vidéki Gazdák Szövetkezetével megkötött bérleti szerződés módosítása.

16. előterjesztés: Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése a GINOP-7.1.4.-16-2016-00002 azonosító számú projekt megvalósítása tárgyában.

Zárt ülés:

17. előterjesztés: A Makó számít rád! ösztöndíjpályázat elbírálása.

18. előterjesztés: Fellebbezés Gyöngyi Katalin szemétszállítási díjkedvezményének ügyében.

19. előterjesztés: Makó, Fűrész utca 11/1. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

20. előterjesztés: Makó, Návay Lajos tér 10. A/I./7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

21. előterjesztés: Makó, Vásárhelyi utca 49. fsz. 7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

22. előterjesztés: Makó, Vásárhelyi utca 49. fsz. 8. szám alatti önkrmányzati lakás hasznosítására kiírt pályázat elbírálása.

23. előterjesztés: Egyebek.

Sürgősségi előterjesztés:

1. Támogatás kérése Magyarország kormányától a Makovecz-fürdő befejezéséhez.

Forrás: www.mako.hu

Munkatársunktól. K.