14:54 Zárt ülés veszi kezdetét.

14:52 A képviselők döntenek az eb összeírásról. A folyamatot három évenként köteles elvégezni az önkormányzat, így az idén aktuális. A lakosokat a megkeresések időpontjáról előre fogják tájékoztatni.

14:50 A képviselő-testület dönt az új hulladékkezelési szolgáltató kiválasztásáról. A szerződést az FBH.NP Nonprofit Zrt.-vel írják alá, ami nem jelent érdemi változás a lakosság számára.

14:49 Szükségessé vált a Településrendezési terv módosítása, amely legutóbb 2009-ben történt meg. A lakosok és a vállalkozók igényeit is feltérképeznék, hiszen a visszajelzések alapján lennének javaslatok. A folyamat megindítását megszavazza a testület.

14:48 A képviselők elfogadják, hogy Mártély az új tanévben is csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez, amellyel a szociálisan rászoruló fiatalok oktatási költségeit igyekeznek enyhíteni. A településen tavaly senki nem igényelte az ösztöndíjat, a képviselők ennek ellenére az új tanévben szeretnék biztosítani a lehetőséget.

14:45 A Mártélyi Olvasókör támogatást kér a 2017. október 6-ai, Európa és Kultúra napi rendezvényre. A testület 40 ezer forintos támogatást szavaz meg.

14:43 Beszámoló következik a nyári napközis táborokkal kapcsolatban. Mesetábort, horgásztábort és katasztrófavédelmi tábort szerveztek a településen. A tapasztalatok pozitívak, a helyiek véleménye és visszajelzései alapján a jövőben egy Nagyi táborral is lehetne bővíteni a kínálatot, az idősek részéről érdeklődés mutatkozik. A beszámolót a képviselők elfogadják.

14:40 Pénzügyi mozgások okán a képviselő testület elfogadja a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását.

14:29 A 2015 januárja óta történt beruházásokkal kapcsolatban Szirbik Zoltán, a Városfejlesztési Csoport területfejlesztési referesnse tart beszámolót. Három beruházás már megvalósult, az óvoda energetikai korszerűsítése megtörtént, az intézmény kívül és belül is új arculatot kapott, emellett megújult az udvar és eszközbeszerzés is történt. A projekt 126 millió forintból valósulhatott meg, amely nem igényelt önerőt.

1,8 kilométernyi belterületi kerékpárút is megújulhatott egy 28 millió forintos pályázatnak köszönhetően. Valamint 44 millió forintból a mártélyi egészségház, háziorvosi és fogorvosi rendelő valamint csecsemőgondozó kapott új helyet.

Szirbik Zoltán beszámolt a folyamatban lévő beruházásokról is. A mártélyi kerékpárút további bővítése történhet meg Hódmezővásárhely felé, de a Községház utcán egy új bicikliút is létesülne, kerékpártárolók újulhatnának meg és a kerékpáros forgalmat segítő táblák és eszközök beszerzése történne meg. A 200 millió forintos beruházás 2018-ban valósulhat meg.

Szintén 2018-ban az önkormányzati tulajdonban lévő épületek felújítása és korszerűsítése is megtörténhet. Jövő ősszel szeretnék befejezni a projektet, melynek keretében a volt csecsemőgondozó, a Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal eddig fel nem újított szárnya újulhatna meg.

A külterületi dűlőutak felújítása is a tervek között szerepel 1,2 km hosszban. A több mint 60 millió forintos pályázat még döntésre vár, pozitív elbírálás esetében egy az utak jövőbeni karbantartását szolgáló traktor és hozzá tartozó pótkocsi vásárlása is megtörténhetne.

A könyvtár fejlesztését szintén jövőbeni pályázat segítségével valósítanák meg. XXI. századi könyvtár létrehozása a cél. Új szoftvereket, gépeket, bútorokat és eszközöket vásárolnának. A 15 millió forintos beruházás döntésre vár.

Tanyafejlesztési program keretében 26 mártélyi tanya újulhatna meg. Elsősorban villamosítás szerepel a tervek között.

Az 1989-ben felállított I. és II. világháború emlékművet is felújítanák. A 81 darab kopjafa újulhatna meg a betontalapzattal együtt.

Emellett habár a mártélyi ÁMK konyha felújítására beadott pályázatot forráskimerülés miatt elutasították, Szirbik Zoltán bízik benne, hogy tartaléklistán támogatáshoz juthat a település és 26,5 millió forintból megtörténhet a korszerűsítés, az akadálymentesítés és az eszközbeszerzés.

14:26 Beszámoló következik a Mártélyért Szociális Szövetkezet működéséről Zoltai Csaba elnök előadásában. A szövetkezet célja a munkaerő piaci reintegráció, közösségi terek kialakítása és a helyi értékek fókuszba helyezése. A beszámolót elfogadja a testület.

14:23 2017. október 18-án, 17 órától tartanak a Faluházban közmeghallgatást. Ennek a főtémája az 2016-17-es év beruházásokkal kapcsolatos tájékoztató és a Gondozási Központ működésének tapasztalatival kapcsolatos beszámoló lesz. Emellett a szegedi SZEFO Zrt. beszámolóját és meghallgatják az elmúlt évi tevékenységéről és az Ifjúsági és Népjóléti Bizottság beszámolója is elhangzik.

14:19 Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. működéséről Túri Ferenc divízióvezető-helyettes tart beszámolót. Üzemzavarok nem történtek, új vezetékszakasz sem épült, a karbantartási munkálatokat rendszeresen elvégzi a szolgáltató. Az ügyfélszolgálat azonban megújult, színvonalasabb lett és egy ingyenesen hívható hibabejelentő is a lakosok szolgálatára áll 24 órában, ami a 06-80/922-333-as telefonszám.

Borsos József polgármester a beszámolót követően jelzi, hogy tapasztalatai szerint az egy évvel korábban jellemző vízminőségi problémák megszűntek, a helyzet most már kielégítő ezen a téren.

A testület a beszámolót elfogadta.

14:16: A Belső Ellenőrzés részéről Mártélyt érintő vizsgálat nem történt, a beszámolót elfogadták a képviselők.

14:15: Mártély Község képviselő-testülete megkezdte ülését, a testület határozatképes.

Várható napirendi pontok:

 1. Beszámoló a Belső Ellenőrzés 2017. év II. negyedévi tevékenségéről
  Előadó: címzetes főjegyző
 2. Tájékoztató az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. működéséről.
  Előadó: Túri
 3. Az októberi közmeghallgatás témáinak meghatározása
  Előadó: Borsos József polgármester
 4. Tájékoztató a Mártélyért Szociális Szövetkezet működéséről
  Előadó: elnök
 5. Beruházási Tájékoztató 2015. január 1-től napjainkig
  Előadó: Városfejlesztési és Építésihatósági Iroda
 6. Egyebek

szcs