A szeptemberi, rendes ülésén elsőként a Székkutasi Líbor Ilona Óvoda működésével kapcsolatos dokumentumokat tárgyalta meg a székkutasi testület. Ez magában foglalta az alapító okiratot, a SZMSZ-t, illetve a pedagógiai programot is. Ezzel kapcsolatban előzetesen az óvoda vezetője, Lázár Judit adott be javaslatokat, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

Lázár Judit

Szél István polgármester az óvodát érintő fejlesztésekkel kapcsolatosan hozzáfűzte, hogy az önkormányzat közel 8 millió forintból újította fel az intézmény udvarát. Illetve, ha minden jól megy – tette hozzá a polgármester –, akkor hamarosan megkezdődhet az egyik mosdó renoválása is.

Szél István

Napirendre került az önkormányzati lakások bérbeadásának kérdésköre is. A településen 13-14 olyan önkormányzati ingatlan van, amelyet rendszeresen bérbe is tudnak adni. Ezekből van három, amelyek nagyon rossz állapotban vannak. Nyolc lakást azonban sikerült teljeskörűen felújítani. Mindezt 50 millió forintból, a kormányzat támogatásával hajtotta végre az önkormányzat. Jelen testületi ülésen két lakás bérléséről döntött egyhangúlag a testület: az eddigi bérlők kapták meg újra ezt a jogot. Javaslat érkezett a képviselőktől, Dr. Bakos Attila tolmácsolta, hogy a lakások bérleti idejét egységesíteni kellene.

Dr. Bakos Attila és Líbor Ferenc

Kiírták a „Temetőút aszfaltozása Székkutason” nevet viselő közbeszerzési eljárást is. Ennek értelmében a település táblájától egészen a temető bejáratáig kap új aszfaltot az út. „Ezáltal biztonságosabbá tehetjük a közlekedést és élhetőbbé a falut” – fogalmazta meg Szél István polgármester. Mintegy 17-18 millió forintból a 600 méternyi útszakasz teljesen új aszfaltburkolatot kaphat, amely 5 centiméter vastagságú lesz. Valamint kiépítenek kétszer 80 centiméteres nemespadkát is, így a gépjárművel le tudnak húzódni, ha szükséges. A munkálatoknak november 1-ig kell befejeződnie.

Másik két közbeszerzési eljárás kiírásáról, amelyek a Művelődési Házat és az Egészségházat érintik, egy következő testületi ülésen döntenek. Ennek oka az Egészségház esetében az, hogy a tervek finomhangolása még folyamatban van. Míg a Művelődési Ház esetében logikusabb, ha a felújítási munkálatok a jó időben zajlanak, ezért decemberben írják ki a közbeszerzést ezzel kapcsolatban.

Mihály Ferenc és Rostás János

Egy önkormányzati terület bérbeadásával kapcsolatosan is döntés született. A Petőfi Vadásztársaság kérelmezte, hogy hasznosíthassa az új szennyvíztisztító-telep mögötti területet, a régi területén lévő szikkasztási erdőt. Egy fácánkibocsátó helyet szeretnének itt kialakítani, és ezzel párhuzamosan a kerítést is rendbe tennék. Rostás János képviselő nem támogatta a kérelmet, mivel elmondása szerint a Vadásztársaság tagjai „távol tartják magukat a földút javításától, őserdőre emlékeztetnek azok a területek, amelyek a Vadásztársaság kezébe kerülnek”. Líbor Ferenc képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzat tervezi-e, hogy valamilyen módon használja a területet. Szél István válasza: nincs ilyen terv, Rostás János képviselő hozzászólására pedig azt reagálta a polgármester, hogy le kell ülni a Vadásztársaság tagjaival, és tárgyalni kell velük az útfelújítással kapcsolatban. A földterület bérbeadását egy tartózkodással, egy nem és négy igen szavazattal elfogadták.

Székkutason ugyanezen a napon lakossági fórumot tart Szél István polgármester, illetve a képviselők a Gregus Máté Általános Iskolában 17 órától.

ÉR.