1897-ben tért haza, telepedett le szülővárosában, Hódmezővásárhelyen. Itthon barátaival, Endre Bélával, Gonda Józseffel, Kiss Lajossal és másokkal mindent megtettek, hogy az elmaradott parasztvárosban kulturális igényt ébresszenek. Múzeum létrehozását kezdeményezték, majolikatelepet alapítottak, tevékenységük nyomán

művésztelep alakult ki.     Az általuk szervezett Hódmezővásárhelyi Irodalmi és Művészeti Társaság megindította az Ady Endre figyelmét, elismerését is fölkeltő A Jövendő című folyóiratot. 1908-ban megrendezte első, nagyszabású, gyűjteményes kiállítását.


Élete egész munkásságát a magyar nép, a magyar paraszt testi-lelki nyomorúsága, sorsa megjelenítésére szentelte. Ezt foglalja össze fő műve a Juss, ami egy kicsit önéletrajza is. Ennek első kidolgozásáért 1904-ben Ráth-díjat kapott. A téma élete végéig foglalkoztatta, ahogy a Szépművészeti Múzeum főigazgatójának írja 1928. június 27-én, ekkor 17 vázlatot számolt össze műtermében. A téma kidolgozásának egy változata az 1929-es barcelónai világkiállításon aranyérmet nyert.

Forrás: Tornyai János levelezése I. – II. (Kőszegfalvi Ferenc) Bp. Nap Kiadó,  2016.