Kampány a szelektív hulladékgyűjtés ügyében 36

 

14:44: Véget ért a nyílt közgyűlés, zárt kezdődik. Megkezdéséig Almási István polgármester 10 perc szünetet rendel el.

14:42:A közgyűlés döntött a Hódmezővásárhelyi Szerb Ortodox Egyházközség ünnepségéhez kért hozzájárulásról. Az önkormányzat 200.000 froint összeggel támogatja a rendezvényt.

14:40: Idén is folytatják a Rudnay Gyula művészeti ösztöndíj folyósítását. Ezt az ösztöndíjat 2013-ban vezették be, és mindig 35 év alatti, pályakezdő művésznek ítélik oda az Őszi Tárlaton. A művész egy éven át havi 100.000 forintban részesül.

14:36: Antal Istán, a Lakosságszolgálati irodai vezetője tájékoztatja a közgyűlést az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan állományról. 3942 helyrajzi számhoz tartozó ingatlan és terület van az állományban. Érkezett jelentkező 20,8 hektárnyi területű szántóföld megvételére. A kérelmet jóváhagyta a közgyűlés, a beszámolót elfogadták.

14:34: Döntöttek az uszodai belépőjegyek módosításáról: ennek értelmében a korábban 90 perces gyógykezelések időtartamát 120 percre növelik.

14:32:Döntöttek a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való ismételt csatlakozásról.

14:31: A közgyűlés megszavazta, hogy Koncz János legyen a Lakásügyi Tanácsadó Testület új tagja.

14:30: Döntöttek az EVP- Egészségfejlesztési Iroda helyi kapacitás fejlesztéséről. Ennek értelmében, az EVP bölcsődei, óvodai, általános iskolai és középiskolai gyerekek szüleinek szervez klubokat. Továbbá megszavazták, hogy az EVP továbbra is az Erzsébet Kórház Rendelőintézet L épületében üzemel.

14:28: Döntöttek a Mezővári Óvoda részére felajánlott adományokról. Kérés érkezett ugyanis, hogy a természetbeni adományok helyett pénzben támogatnák az óvodát.

14:25: A közgyűlés döntött a Mátyáshalmi volt iskolaépület felújításáról. A felújítás megkezdéséig mintegy 5 millió forint értékben fogják a tetőszerkezetet újítani.

14:22: A víziközmű rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról (2018-2032) dönt a közgyűlés. Mucsi László, a Városfejlesztési-és Építéshatósági Iroda vezetője elmondja ezzel kapcsolatban, hogy a fejlesztési terv vonatkozik többek között a Tram train és az Ipari Parkhoz kötődő vízügyi fejlesztésekre, továbbá szennyvíztisztító felújítását is magában foglalja. A fejlesztési tervet a közgyűlés elfogadta.

14:19: A közétkeztetés helyzetéről tájékoztatja a közgyűlést dr.Kovács Pál. Beszámolójában elmondja, a közétkeztetést a legtöbb korcsoport közel fele kedvezményesen (féláron) vehette igénybe. Kiemeli, a menzareform következtében bevezetett új ételek nem aratnak maradéktalanul sikert a gyerekek és a diákok körében. Ugyanakkor minden hónapban egyeztet a szolgáltató az intézményekkel és gyerekeket hívnak meg. Ezen a “fórumon” elmondhatják, milyen ételeket szeretnének látni a tányéron, és ezt, ha a jogszabály engedi, figyelembe veszi a szolgáltató. Dr. Kovács Pál beszámolóját a grémium elfogadta.

14:17: A szelektív hulladékgyűjtésről szóló határozatot megszavazták, a dr.Korsós Ágnes címzetes főjegyző által javasolt 3. pont módosítása mellett.

Dr. Kovács Pál

14:04:Dr. Kovács Pál: minden héten elszállítjuk a zöld hulladékot. Magyarországon évi 12-szer vonulnak ki a többiek. Mi 54-szer! Ez egyedülálló. Kapacitásbeli problémák merültek fel, pályáztunk az önkormányzatnál, várhatóan két újabb tömörítős gépjármű lesz. Addig nincs annyi gépünk, hogy külön kezeljük a kommunálistól.

A kampányra, amely a lakosok figyelmét hívná fel, már javában készül A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. A felvilágosító munka mellett talán egyszerűsíteni kell a kört. A vásárhelyi díj 5 százaléka a német áraknak. A komoly büntetőrendszer valóban fontos lenne.

14:03: Dr. Szabó Pál: a zöldhulladék gyűjtése. Egybe megy a többivel. Mié értelme akkor gyűjteni a zöld hulladékot?

13:50: Dr. Kószó Péter alpolgármester: Radikális mértékű büntetés kell, de fontos, hogy a vétőket büntessük. Át kell gondolni a büntetőrendszer struktúráját. Térjünk erre vissza később – javasolja az alpolgármester.

13:44: Cseri Tamás (FIDESZ): büntetni kellene azokat, akik szabálysértőek. Fontos a felvilágosító kampány, bár a képviselőnek vannak kétségei afelől, hányan olvassák el ezeket a papírokat. Röviden, figyelemfelkeltően kellene tájékoztatni a lakosságot.

Cseri Tamás

13:40: Benkő Zsolt (FIDESZ-KDNP): a lomtalanításról is tájékoztassák a lakosságot. A külterületeken élőkre is gondolni kell. A lakossági fórumokat ki kell használni, hogy tájékoztassuk ezeken a fórumokon is a lakosságot.

13:36:Hegedűs Zoltán alpolgármester támogatja Dr. Korsós Ágnes elképzelését, mely szerint fel kell hívni a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, kampányszerűen. Javasolja, a szelektív kukák tetejére ikonokat tegyenek, amely segíti a lakosságot, mit tehetnek bele pontosan a szelektív hulladékgyűjtőkbe és mit nem. Illetve egy hulladékgyűjtő hely is szükséges lenne.

13:31:Dr. Kovács Pál a házakhoz menő járatokkal kapcsolatban elmondta, 2016-tól kezdődően azt tapasztalták, hogy a családi házakban élők csökkentették a kitett mennyiséget, mindezt a chipes rendszer kijátszására. A felülvizsgálat szükséges a rendszerre vonatkozólag. A cég mindent elkövet, hogy tájékoztassa a lakosságot. Nagy Ernő (MSZP):” Mi, vásárhelyi lakosok mondtuk csődöt. Áldatlan körülmények vannak a magasépítésű területeken. Tarthatatlan állapot uralkodik. Ez ellen tenni kell.”

13:27: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző kéri, hogy tájékoztassák a lakosságot arról, figyeljenek oda jobban. Ha nem oldódik meg jövő év áprilisáig, akkor legyen hetente egyszer begyűjtés a családi házaknál.

13:24: Dr. Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. igazgatója a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos problémákról tájékoztatja a grémiumot. A szelektív hulladékgyűjtés egész Vásárhelyen bevezetésre került több éve. 2010-től bevezették a gyűjtő zsákot. Az elmúlt 3-4 évben folyamatos anyagromlást tapasztalnak a magasházas területeken. 80-90 százalékos szennyezettség alakult ki ezeken a gyűjtőszigeteken. Oka, hogy  kommunális hulladékot helyeznek el illegálisan ezek a helyeken. 2017-től meg kellene változtatni a gyűjtési rendet. A 23 ilyen kommunális gyűjtőt be kell szüntetni. Haszonanyag befogadásának lehetősége megmarad.

13:22:Lakásrendelet módosításáról dönt a közgyűlés. Eddig, ha az önkormányzati bérlakás lakottan került értékesítésre, a vételár 20%-os kedvezménnyel történt, ez csak az első lakás vásárlására vonatkozna innentől. Elfogadta a közgyűlés.

13:20:Dr. Ambrus Norbert Irodavezető parkolási rendelet módosítására kéri a közgyűlést. Amelynek értelmében, ha valaki rosszul üti be a forgalmi rendszámát a gépjárműnek, akkor 5 napon belül kérheti a pótdíj eltörlését. A rendelet tervezetet egyhangúlag elfogadták.

13:12: Hegedűs László koordinátor a fásítás és zöldítés témakörében számol be. 4,5 hektáros területen bővítik majd facsemetékkel a már meglévő fás területeket. Főként akácfával. Nagy Ernő (MSZP)kérése, a városon belül is legyen több fa, sok helyen lenne szükség több zöld felületre.

Hegedűs László

13:10: A 2., 3. és 4. napirendi pontot a közgyűlés elfogadta, megszavazta.

12:58: Az első napirendi pontra kerül sor: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési módosításáról. Dr. Végh Ibolya aljegyző tárja a közgyűlés elé. Elmondja, mintegy 52 millió forinttal csökkent a költségvetés kiadási főösszege. Egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

12:36: Mucsi László a Városfejlesztési Csoport Irodavezetője a folyamatban lévő fejlesztésekről tájékoztatja a közgyűlést. A Tram train-nel kapcsolatban kiemeli, a vasútfejlesztés is kiemelt része a projektnek. 32 milliárdba kerülnek majd a nagyvasúti beruházások, összességében 61,5 milliárdot meghaladó beruházásról van szó. TOP beruházások: az önkormányzat 9,8 milliárd forint támogatásban részesült, ebből 8,81 milliárd forint lekötésre került támogatási szerződések keretében. Az Ipari Park 1,94 milliárd forint (közbeszerzési eljárás alatt van), északi elkerülő hamarosan készen lesz, (tervek elkészültek), keleti elkerülő folyamatban van. 564 millióból 5 óvoda felújítására kerül sor ill.fejeződött be, ezek: Oldalkosár utca, Klauzál utca, Magvető u, Pál utca, Tornyai János utcai óvodákban. 200 millió forintból valósul meg a Kertvárosi Bölcsőde felújítása, év végére a teljes bölcsőde felújítása megvalósul a tervek szerint. Csapadékvíz elvezetése: a Kenyere-éri csatornánál már megkezdődtek a munkálatok, a Lévai utcai csatorna felújítása, és néhány gyűjtőcsatorna felújítása kezdődik meg hamarosan. A volt Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola helyén park épül, a közbeszerzési eljárás megindult: sétányok, tó, zöld felületek és játszótér lesz. A Makó-Vásárhely kerékpárút beruházása: 876 milliót nyert a vásárhelyi szakaszra az önkormányzat. A közös közbeszerzési eljárás megindult. Az iskolák felújítására több, mint 450 millió forint áll rendelkezésre, itt újabb egyeztetések szükségesek. Az önkormányzati tulajdonban lévő 4 orvosi rendelő felújítása előrehaladott állapotban van.

12:33: Dr. Szabó Pál (Jobbik), 10. alkalommal rendezte meg a Vásárhelyi Történelmi Kör nyári történettudományi konferenciáját. Dr Szabó Pál kérése Varga Anikóhoz, hamarabb jelezzék a helyszín problémáját, mert a történettudományi konferencia rövidebb volt az ünnepség sorozat végett.

12:26: Varga Anikó, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ vezetője beszámol a közgyűlésnek a vásárhelyi augusztus 20.-i ünnepségsorozat eredményességéről. Ennek megállapítására kérdőívet alkalmaztak, amelynek során mintegy 300 főt kérdeztek meg különféle szempontok alapján, mennyire volt elégedett a Szenti István téri ünnepséggel. A válaszadók átlagéletkora 35 év volt. Javarészt vásárhelyiek vettek részt a fesztiválon, de érkeztek Budapestről, Pécsről és Maglódról is többek között. A felmérésből kiderült, a zenei kínálat volt az egyik legfontosabb szempont a résztvevőknek. A hangulat, a kiszolgálás és az árak tekintetében is jó eredményekről számol be a BFMK intézményvezetője.

Varga Anikó

12:22: Hegedűs Zoltán alpolgármester: 20 fejlesztés zajlik Vásárhelyen, ebből talán a két legnagyobb a 38 milliárd forint értékű 47-es elkerülő, és a Tram- train beruházás, amely mintegy 80 milliárd forintból valósul meg. Szeptember 13-án, szerdán,17 órakor itt, a Díszteremben bemutatásra kerül a lakosság előtt is a Tram- train projekt.

12:16: Dr. Kószó Péter alpolgármester kér napirend előtti felszólalási lehetőséget. Immár 2. alkalommal került megrendezésre a sírásó verseny. A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft lett az első. Egy olyan szakmát gyakorolnak a sírásók, amely lelkileg is nehéz. Ők azok, akik először fejezik ki részvétüket a gyászolók felé. A kegyeleti munka nagyon fontos szakma, hiszen előbb-utóbb mindannyian szembesülünk az elmúlással. Hódmezővásárhely vezetősége nevében gratulál az alpolgármester a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft munkájához.

12:01: Dr.Kovács László (FIDESZ): A migránsok bejövetelét az unió támogatta, becsalogatta. Óriási veszélyt jelentenek a migránsok. A kötelező elosztási kvóta, szűk három hét múlva lejár. Magyarország ellen kötelezettség megszegési eljárást indított az Európai Unió. Magyarország miniszterelnökének és a magyar kormánynak legfőbb célja, megvédeni az országot.

Dr. Kovács László

11:59: Megérkezett Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő.

11:56:Molnár Lászlóné(Jobbik): A Bodzási Iskolánál van egy kút, amelyről hordták a vizet, amely jelenleg nem működik. Kérdésére Hegedűs László, a Városüzemeltetési Csoport koordinátora elmondta, megvizsgálják a kutat.

11:52: Balázs József, a Hódmezővásárhelyi Tankerület igazgatója reagál. Sikerült minden gyermeket elhelyezni: mind az egyházi, állami és önkormányzati intézmények kivették a részüket. A szülők élhettek a szabad iskolaválasztás jogával, amelynek során figyelembe kellett venni a létszámokat. A vásárhelyi intézményeken kívül Földeák, Szentes, Mindszent és Szeged is fogadott gyermekeket.

Balázs József

11:49: Bálint Gabriella (FIDESZ-KDNP):az összefogás eredményeként sikerült a Táltos Iskola diákjait elhelyezni. „Hamarosan be fog bizonyosodni véleményem szerint, hogy a Táltos Iskola vezetője, Mártonné Ritter Mária ellopta az állam pénzét” – mondta Bálint Gabriella

11:44: napirend előtti felszólalások következnek. Dr. Grezsa István (FIDESZ-KDNP): aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy nem régen a hármashatáron megnőtt a belépni akaró migránsok száma. A migránsokat kibocsájtó országoknak segítséget kell nyújtani, amelyek otthon maradásra buzdítja az ott élőket. Magyarországnak idegenellenes történelmi hagyománya nincs. Akik mégis Európába jönnek, szervezetten kell őket fogadni, megfelelő táborokat kialakítani. A stabilitás és a biztonság értékét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Vásárhelynek érdemes időben reagálni erre a folyamatra, Makó is érintve lehet ebben. Támogatni kell a kormányt abban, hogy Magyarország maradjon a magyaroké, Vásárhely a vásárhelyieké.

11:41: Folytatódik a közgyűlés. Almási István megállapítja, a grémium határozatképes.

11:10: Átadták ünnepélyesen a Városháza új Ügyfélközpontját. Almási Istán polgármester, megnyitó beszédében kiemelte, 110 ügyet lehet majd egy helyen intézni, és mintegy 60 ezer ügyfélre számítanak évente. Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta, az ügyintézés az új Ügyfélközponttal egyszerűsödik, gyorsul és költséghatékonyabbá válik.

Lázár János, Kóbor György, Nagy László és Almási István a szalag átvágásával ünnepélyesen is megnyitják az Ügyfélközpontot.

10:40: Almási István szünetet rendel el. Egyúttal invitálja a részt vevőket a Városháza új Ügyfélközpontjának ünnepélyes menyitójára, amelyre 11 órakor kerül sor. A megnyitón beszédet mond majd Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, országgyűlési képviselő, Almási Istán polgármester, Nagy László, az Alföldvíz Zrt vezérigazgatója, valamint Kóbor György, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. elnök-vezérigazgatója.

10:09: Megkezdődött a pedagógus dísz-diplomák átadása. A több évtizedes pályafutást magukénak tudó pedagógusokat Almási István polgármester, dr. Kószó Péter és Hegedűs Zoltán alpolgármesterek, valamint Balázs József, a Hódmezővásárhelyi Tankerület igazgatója és dr. Égető Gábor, a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal vezetője köszönti.

Gyémántoklevélben részesültek: Kanász Lajos, Kocsis Lajosné, Sebők Alajosné, Sós Imre, Surinya Antalné, néhai Szabó Jánosné, Vas Ignácné. Aranyoklevélben részesült: Berei Erzsébet, Faragóné Szénásy Emese, Dr.Márki-Zay János, Péterfalvi Magdolna, Szalai Lászlóné, és Szilágyi Györgyné.

10:06: A Himnuszt követően megkezdődött a dísz-közgyűlés, amelynek során a pedagógusok részére adják át a dísz-diplomákat. Almási István polgármester megnyitja a közgyűlést, a grémium határozatképes. A polgármester köszönti az egybegyűlteket. Beszédében megköszöni a megjelent pedagógusok több évtizedes tevékenységét.