Az átiratkozás lehetőségeiről az érintett szülők részére szülői értekezleten 2017. augusztus 14. napján nyújtott a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tájékoztatást, kiemelve a szabad iskolaválasztás jogának, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek fejlesztéshez való jogának érvényesülését, és garantálva, hogy a Kormányhivatal által kijelölt intézmények a szakértői vélemények függvényében fogadják a gyermekeket.

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

2017. AUGUSZTUS 14. 17:00

A Csongrád Megyei Kormányhivatal CS-06B/01/4936-23/2017. ügyiratszámú határozatában foglaltak szerint a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (OM-azonosító: 029682) Hódmezővásárhelyi Tagintézménye (6800 Hódmezővásárhely, Nyár utca 56.) a hatósági nyilvántartás adataiból 2017. augusztus 31. napi hatállyal törlésre kerül.

Az intézménnyel a tanulók tanulói jogviszonya legkésőbb 2017. augusztus 31. napjáig áll fenn.

 

  1. I. (Szakértői vélemény figyelembevételével) a szabad iskolaválasztás jogával élve választható,

 

  1. 1. a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó intézmények:

 

–          Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola,

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.

Intézményvezető: Miklós Anikó

Telefon: 36-62-222-316,

–          Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.,

Intézményvezető: Forrainé Kószó Györgyi

Telefon: 36-62-241-381,

–          Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.

Intézményvezető: Walterné Böngyik Terézia

Telefon: 36-62-245-066,

–          Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 36.

Intézményvezető: Farkas Zsuzsanna

Telefon: 36-62-245-877,

–          Németh László Gimnázium, Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Németh László utca 16.

Intézményvezető: Árva László

Telefon: 36-62-533-137,

–          Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

6922 Földeák, Zárda utca 18-20.

Intézményvezető: Tóth Imre

Telefon: 36-62-524-050,

–          Mindszenti Általános Iskola

6630 Mindszent, Szabadság tér 2-3.

Intézményvezető: Pálinkóné Szedlák Renáta

Telefon: 36-62-850-048,

–          Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

6635 Szegvár, Templom utca 2.,

Intézményvezető: Bernáth Ildikó

Telefon: 36-63-364-831.

 

  1. 2. egyházi fenntartású intézmények Hódmezővásárhelyen:

 

–          Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.

Intézményvezető: Kissné Hatvani Erika

Telefon: 36-62-245-193,

–          Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 3.

Intézményvezető: Juhászné Wolf Edit

Telefon: 36-62-241-874,

–          Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc utca 4.

Intézményvezető: Gilicze Rózsa Judit

Telefon: 36-62-534-235.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (1) bekezdése szerint “A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.”

 

  1. II. A tanulók kötelező felvételét biztosító intézmények

Szakértői véleményben foglaltak függvényében

kötelező felvételt biztosító iskola

Nkt. 50. § (6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (15. életévüket betöltött 7. és 8. osztályos tanulók esetében)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Igazgató: Pap András

Telefon: 36-62-222-246,

Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.

Intézményvezető: Kissné Hatvani Erika

Telefon: 36-62-245-193,

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Intézményvezető: Megyesi Istvánné

Telefon: 36-62-246-074.

Az átvételi kérelemhez és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  1. szakértői vélemény – amennyiben rendelkezésre áll,
  2. a tanuló és törvényes képviselő lakcímet igazoló hatósági bizonyítványa („lakcímkártya”),
  3. a tanuló születési anyakönyvi kivonata,
  4. a tanuló bizonyítványa.

Þ A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó intézményekben az ügyeleti ügyfélfogadás szerdai napokon 09:00 és 13:00 óra között biztosított.

Fontos intézendő ügyek közvetlenül az átiratkozást követően:

1. Tankönyvellátás rendezése,

2. Diákigazolvány igénylése.

Forrás: Balázs József

tankerületi központ igazgató