Ezen kézikönyv és jogszabály hosszú távon kívánja meghatározni és alakítani épített környezetünket. Közös érdekünk, hogy értékeinket feltárjuk, megőrizzük és bemutassuk, jövőbeni beruházásaink pedig meglévő értékeinket kell, hogy gyarapítsák.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről szóló kormányrendelet értelmében a Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését a polgármester – előzetes tájékoztatás keretében – partnerségi véleményezésre bocsátja.

Véleményt nyilváníthat minden:

– Makón állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;

– Makón székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági szereplő;

– Makón bejegyzett civil szervezet;

– Makón működő elismert egyház.

A kézikönyv és a rendelet Csernyus Lőrinc, Makó város főépítészének közreműködésével készül. Az egyeztetés kapcsán Makó város honlapján olvasható főépítész úr gondolatindító tájékoztatója, a www.mako.hu/ oldalon

Makó Város Önkormányzata lakossági fórumot szervez a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése kapcsán.

A lakossági fórum helyszíne:      Makói Korona Rendezvényközpont

6900 Makó, Széchenyi tér 10. – földszinti terem

A lakossági fórum időpontja:     2017. augusztus 17. 17:00

Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban – a lakossági fórum alkalmával – továbbá írásban – postai vagy elektronikus úton – az alábbi elérhetőségeken:

Postacím:            6900 Makó, Széchenyi tér 22.

E-mail cím:          aron.kaposta@mako.hu

Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2017. augusztus 25.

Forrás: Hajó Edina