A régi hiedelmek szerint ez egy olyan varázslatos éjszaka, amikor bármi megtörténhet, és a kívánságok is teljesülhetnek. A hagyományokhoz híven ilyenkor tüzeket gyújtanak világszerte, fényének erejével pedig az ártó szellemeket űzik el.

Tűzugrással emlékeznek meg Szent Ivánról Kijevben

A nyári napforduló, más néven a nyárközép éjszakája minden kultúrában a Nap és ennél fogva a fény ünnepe volt, amely a pogány ember hiedelmei szerint a világosság és a sötétség állandó harcán alapult. Az emberek számára a fény és a sötétség váltakozása mágikus eredettel bírt. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette. A kereszténység terjedésével a Nap motívumai háttérbe szorultuk, a tűzünnep mégis megőrizte korábbi szimbolikáját és mágikus karakterét.

A naptárreformok „bekavartak”

A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak. Különleges napnak számít, mivel az év leghosszabb napját és legrövidebb éjszakáját élhetjük meg évről évre. A Nap ilyenkor áll a legmagasabb delelési ponton az égbolton.

Szent Iván éjszakáját azonban valójában a nyári napfordulótól 3 nap választja el. Pontosan június 21-re esik. Oka a tropikus időszámítási mód sajátosságában és az egykori naptárreformokban rejlik. Így vált szét a két ünnep mostanra és valószínűleg az évek múlásával még tovább tolódnak majd egymástól.

Kissé „nyakatekert” ugyan a magyarázat. Amikor Szűz Mária Erzsébettel való találkozásakor az Üdvözítő közelsége miatt megszenteltetett, János anyja méhében ugrálni kezdett örömében – ezért is szokás Szent Iván éjjelén tüzet ugrani.

A keresztény egyház is „lecsapott” erre a napra

A keresztény tanítások közé is illeszkedett a fény és a sötétség harcának misztériuma, így keresztény tartalommal megtöltve beillesztették az egyházi ünnepek sorába, mint Keresztelő János születésének időpontját.

A keresztény ünnep az V. században vált elterjedté, magába olvasztva mindazokat a hiedelmeket és rítusokat, amelyek korábban a különböző népeknél a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak-

Így ünnepeljük mi

A tűz a világosság, az egészség, a szerelem és az örök megújulás jelképe volt a magyar hiedelemvilágban is. A szokások többsége azonban a szomszédos népektől és az egyházi előírásokkal kerültek hozzánk. Régen június hónapját is Szent Iván havának nevezték.

Az asszonyok a tűz fölött különféle illatos füveket, virágokat füstöltek, s ezeket később fürdők készítéséhez használták fel. De gyógyító hatást tulajdonítottak a tűzbe vetett almának is: Baranya megyében a sírokra tették, míg Csongrád megyében azt tartották, hogy a tűzbe dobott alma édes ízét az elhunyt rokonok is megízlelhetik.

Tűzugrás Szent Iván éjjelén

Szerelmi varázslások éjszakája is volt: a tűz fölött a hagyomány szerint a lányok átugráltak, amíg a fiúk azt figyelték, ki mozog közülük a legtetszetősebben. Az ugrások magasságából és irányából persze sokféle jövendölést lehetett kiolvasni.

A keltáktól napjainkig

Már a kelták, a germánok és a szlávok is ünnepelték a nyári napfordulót. A druidák a Föld és az Ég nászának tartották ezt a napot, ezért tisztelegtek előtte. Egyesek hittek abban, hogy révületükben képesek arra, hogy testüket elhagyva a Tejúton keresztül jussanak el a holtak birodalmába. Az út célja, hogy a holtaktól tanácsokat és útmutatásokat kérjenek.

Több ezer nyári napfordulót látott már Stonehenge

A Szent Iván éjszakája az irodalomra is hatással volt misztikumával. Talán az egyik legismertebb mű, amelyik még a címében is egyértelmű utalással bír, Shakespeare műve, amely inkább komikusan, paródiaszerűen dolgozza fel az ünnep hiedelemvilágát.

Európa szerte – különösen az északi és a szláv népeknél – vannak nagy hagyományai a Szent Iván éjszakáján tett varázslásoknak, mágikus praktikáknak. Többségük a megtisztulással, gyógyítással, a szerelemmel, és a termékenységgel volt kapcsolatos.

Múzeumok éjszakája

Hazánkban ismét terjed a tradicionális ünnep megtartása, országszerte kulturális fesztiválokat rendeznek, amelyek egyik eleme a tűzrakás. A berlini példát követve 2001 óta már nálunk is megrendezik a Múzeumok Éjszakáját, amikor évről-évre, késő éjszakáig tartó nyitvatartási renddel egyre több múzeum várja nyitott kapukkal a látogatókat.

Forrás: hirado.hu