14:34 Zárt ülés veszi kezdetét, amelyen döntenek arról, hogy a német Altenahr tesvértelepülés polgármestere, Achim Haad díszpolgári címet kap.

14:33 A Hivatásetikai Kódexet, ami a hivatalokban dolgozó köztisztviselőkre vonatkozik, is elfogadja a testület. Ezt korábban már Hódmezővásárhelyen jóváhagyták, de a mártélyi elbírálása is szükséges.

14:30 A tervezett nyári gyermektáborok támogatása a téma. Három tábort szervezne az ÁMK a helyi szervezetekkel közösen. Mesetábor (2017. július 3-7), Horgásztábor (2017. augusztus 7-11) és Katasztrófavédelmi tábor (2017. augusztus 14-18). Az ÁMK 100 ezer forintos önkormányzati támogatást kér. A testület szavaz: 5 igen, 1 tartózkodás az eredmény.

14:29 A testület elfogadta egy pályázat benyújtását a rendkívüli szociális támogatások igénylésével kapcsolatban. A benyújtási határidő július 15.

14:28: Módosul a Mártélyi ÁMK szervezeti és működési szabályzata. Pótári Mihály számol be arról, hogy az óvodában történt belsőellenőrzés során éltek technikai javaslatokkal az eddigi SZMSZ-t illetően. Ezeket módosították, valamint az idejét múlt adatokat is helyesbítették.
A testület az intézkedést jóváhagyta.

14:27 A testület elfogadja a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal alapító okiratának szükséges módosítását.

14:26 Egy technikai jellegű módosítás keretében a Szervezeti és Működési Szabályzatban történt változásról döntenek a képviselők.

14:24 Egy új rendelet megalkotása következik. A polgármesterre átruházott hatásköröket bővítenék a hatékonyabb ügyintézés és a jobb belsőmunka-szervezés jegyében. Vagyongazdálkodási (500 ezer forintot nem meghaladó értékben), egészségügyi alapellátás, közfoglalkoztatás, közlekedés igazgatási körben.

A rendeletalkotással mindenki egyet ért.

14:23 A testület jóváhagyja a Kormányzati funkciók szükségszerű átvezetése nevű rendelet módosítását.

14:18 A negyedik napirendi pontnál tartunk.

Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző számol be a Közgazdasági Iroda tevékenységéről, amelyet a testület tagjai írott formában megkaptak. Borsos József ezúton is megköszöni az ott dolgozók Mártélyért tett munkáját. Az elmúlt időszak nem volt könnyű az elektronikus rendszerre történő átállás miatt, de személyi változások is történtek.

A beszámolót a testület elfogadta.

14:14 A következő napirendi pont a 2017. évi költségvetési rendelet módosítása. A Magyar Államkincstár által kiközölt állami hozzájárulások pótelőirányzata, valamint a képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése miatt szükséges. Az előirányzott módosítás összege bevételi és kiadási oldalon is 1.201.000 forint. (Szociális ágazati összevont pótlék 510 ezer forint, Bérkompenzáció 188 ezer forint, Kulturális pótlék 310 ezer forint. Továbbá az egyik ingyen telek szennyvíz bekötésének ellenértéke, lakossági befizetéssel, 193 ezer forint.

A módosítást egyhangúlag elfogadták.

14:11 Második napi rendi pont következik. Borsos József beszámolója szerint nagyon hatékony a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás működése a polgármester kollégákkal együtt. A vezetők rendszeresen találkoznak. A munkát nagyban megkönnyíti, hogy Antalné Kispál Erika a szakmai munka irányítója. A közös témákban hatékonyan az együttműködés. Most az egészségügyi ellátást érintő orvosi ügyelet kérdésköre az, ami a munkát meghatározta. A legutóbbi komoly változás Székkutast érinti. Az ottani önkormányzat bevitte a társulásba a tanyagondnoki szolgálatot és a szociális étkeztetést. Ezeket Mártély még saját kötelékben tartja. A kistérségi munka aktív.

A végzett munkáról szóló beszámolót a testület egyhangúlag elfogadta.

14:09 A képviselő-testület munkaterv javaslata az előző év azonos munkatervéből indult ki. Több javaslat is érkezett a témák kapcsán. Ezeket igyekeztek beépíteni a II. félévi munkatervbe. Tájgazdálkodás beszámolója december, a szociális szövetkezeté szeptemberre lett helyezve. Az előző évihez képest egyéb változás nem történt. A pénzügyi bizottság tárgyalta és jóváhagyta a tervezetet.

A tervezetet egyhangúlag elfogadták.

14:08 Megkezdődik az ülés. A testület határozatképes. A napi rendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

Hamarosan megkezdődik Mártély Község Képviselő-testületének rendes ülése.

A június 21-ére tervezett, várható napirendi pontok a következőek.

  1. A képviselő-testület 2017. I. félévi munkatervének jóváhagyása Előadó: Borsos József polgármester
  2. Beszámoló a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016. II. félévében végzett munkájáról. Előadó: Borsos József polgármester
  3. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Borsos József polgármester
  4. Beszámoló a Közgazdasági Iroda tevékenységéről Előadó: Irodavezető
  5. Tájékoztató a Mártély község rendészeti szerveinek 2016. évi tevékenységéről a.) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi tevékenységéről b.) Mártély Község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről (a 2017. március 14-i rendes ülésen megtárgyalták)
  6. Egyebek

szcs