A hódmezővásárhelyi közgyűjtemény minden évben megemlékezik a trianoni békediktátumról, hiszen az Emlékpont kutatási területei közé nemcsak az 1945 utáni időszak tartozik, hanem minden, 20. századi sorstragédia, meghatározó politikai, történeti esemény beleillik a múzeum tematikájába. Így a Nemzeti Összetartozás Napjához (június 4.) közeledve konferenciával segíti a közgyűjtemény az események minél hathatósabb megismerését.

A konferencia előadói között a téma szakavatott ismerőit tisztelhette a közönség. Elsőként Prof. Dr. Raffay Ernő történész, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott dékánja ismertette Trianon máig ható következményeit.

Prof. Dr. Raffay Ernő

Ezek között említette azt a tényt, hogy a nagyhatalmak szétdarabolták az ország testét, illetve a magyar nemzetet is, azaz az ország darabjaira (és nem alkotóelemeire) hullott szét. Egy másik következménye, hogy a magyar nemzetté válási folyamatot erőszakkal szétszakították. Illetve szétzúzták a magyar királyi közigazgatási rendszert és az iskolarendszert is.

##audio:4151##

„Megítélésem szerint a magyarság 3 lehetőséget valósíthat meg. Az egyik az, hogy elfogadjuk Trianont. Ekkor végünk van, mert 80-100 év múlva a szomszédunkban lévő magyarság megszűnik. A másik lehetőség a területi autonómia. Azonban megítélésem szerint ennek nincs komoly esélye, hiszen autonómiát az Európai Unió nem valósít meg sehol, azt vagy kivívja egy népcsoport, vagy nem. És végül a harmadik lehetőség a területi revízió, tehát a határok visszamódosítása Magyarország javára. Azonban kérdés az, hogy ennek is mi a realitása” – fogalmazott Raffay Ernő.

Prof. Dr. Gulyás László és Dr. Vízi László Tamás

Prof. Dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára az ún. Lajtabánságról, azaz az első sikeres, 1920-21-es revíziós törekvésről tartott előadást, míg Dr. Vízi László Tamás főiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskola rektorhelyettese a békeszerződés aláíróinak személyét mutatta be a közönség számára. Dr. Miklós Péter, az Emlékpont igazgatója pedig Trianon és a katolikus egyház kérdését taglalta előadásában.

Dr. Miklós Péter

Hódmezővásárhelyen a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az Országzászlónál, a Szent István téren tartanak ünnepi megemlékezést.

ÉR.