13:33: Véget ért a nyílt ülés.

13:23: Pongrácz Tamás az erdővásárlás kapcsán: fakivágásra érkezett igény a területet illetően. Ezt az intézkedésig el lehet-e végezni? A válasz: nem.

13:16: Dr. Gonda János képviselő: a tájékoztatás szerint március 16-án kereste meg a befektető Molnár Áront az idős otthon kialakítás miatt. Áprilisban már rendkívüli testületi ülést és lakossági fórumot szerveztek a témában. Milyen döntést várt a polgármester a testülettől ilyen rövid időn belül?

Molnár Áron: a lakosság jó része már csak nevet az ilyen jellegű kérdéseken.

13:03: Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó: március 23-án a testület megszavazta, hogy készüljön tanulmány az idős otthonnal kapcsolatban. Az Egyesített Szociális Intézmény vezetője miért nem kérte meg a Szegedi Tudományegyetem illetékes részét, hogy partnerként részt vegyen ebben?

Dr. Varga Ildikó, jegyző: a határozatot nem fogalmazták meg ilyen pontosan.

Molnár Áron azt kérte a képviselőktől, hogy a félreértések elkerülése végett dolgozzanak ki jobban egy-egy határozatot.

12:39: Olyan feltételeket szabott meg a befektető az idős otthon kialakítására Algyőn, amelyből látszik, hogy más helyszínt keres, vagy az önkormányzattól teljesen függetlenül üzemeltetné az intézményt – ismertette Molnár Áron, aki elmondta, így új beruházót kell keresni a kialakításra. A vállalkozó más településen tervezi az intézményt.

Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó sajnálja, hogy a befektető számára nem voltak megfelelőek azok a feltételek, amiket Algyő kínált.

Pongrácz Tamás reméli, hogy legközelebb egy olyan vállalkozó jelentkezik, aki az algyői érdekeket is nézi.

Dr. Gubacsi Enikő: mindenki döntse el, hogy miért hiúsult meg a beruházás. Mivel a településen szükséges az otthon, ezért most az a feladat, hogy a további lehetőségek után kutassanak.

12:17: Szünet.

12:07: Megüresedett Algyőn a mezőőri munkakör, ezért megpályáztatják az állást. A beadási határidő május 31 – ismertette Molnár Áron.

12:06: Jóváhagyták a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 2016. évi mérlegét és 2017. évi üzleti tervét.

11:58: A 47-es főút mentén, a kerékpárút mellett erdőt vásárol az önkormányzat, mivel a mostani tulajdonosok nem tartják tisztán a területet. Ennek becsült értéke 1 millió 140 ezer forint.

Pongrácz Tamás képviselő: évek óta jeleznek problémákat az erdőről. Sok a szúnyog, nem folyik el a víz, gondozatlan a telek.

11:55: Karbantartják idén a település csapadékvízelvezető-rendszerét, a munkálatokat a Gyeviép NKft. végzi, a keretösszeg 15 millió forint.

11:36: Május 17-től egy évre bérbe ad az önkormányzat a Búvár és Téglás utca sarkán, a termelői piacon lévő ingatlanban egy helyiséget. Ide egy zöldségraktárt telepítenek, ami június elsején nyit. A bérlőnek havi bruttó 25 ezer forintot kell fizetnie – hangzott el az ülésen.

11:23: A nyár folyamán megvalósítanák a helyi általános iskola garanciális parkettázásának második ütemét. A legkedvezőbb árajánlatot a Gyeviép NKft. adta, a cég 16 millió forintért végezné el a kivitelezést. Ezen felül egymillió forintot tartaléknak különítenek el.

11:06: Szünet.

10:56: Pályázatot nyújt be a Gyevitur Nkft. a Vidékfejlesztési Program keretében közétkeztetés fejlesztésére. 3,2 millió forintot igényelt a cég eszközbeszerzésre, ennek 25 százaléka önerő.

A képviselők elfogadták a  napirendi pontot.

10:34: Az Algyői Szivárvány Óvoda kapacitásbővítése a következő napirendi pont. Az intézmény teljes kihasználtsággal működik, azonban a létszám tovább emelkedik. Szeptember elsejéig szükséges a változtatás.

Ennek érdekében 30 millió forintból egy új csoportszobát alakítanának ki, amire egy olyan pályázat is megjelent, ami ötven százalékkal támogatná a beruházást. Molnár Áron ismertette: nagyon rövid az idő a pályázat beadására, de mindent megtesznek, hogy ez sikerüljön. Amennyiben nem, teljes mértékben saját forrásból végzik el a munkálatokat.

Az új csoportszobában eszközbeszerzésre is szükség van, erről később tárgyal a grémium.

10:04: Több intézmény és civil szervezet jelezte az önkormányzatnak, hogy nyáron gyermektábort szervezne. A nagyközség a költségvetéséből erre 2 millió forintot különített el, ebből eddig 1 millió 720 ezer forintra érkezett igény.

A képviselők kérése, hogy a szeptemberi ülésre a táborok tapasztalatairól állítsanak össze beszámolót.

09:45: A gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet az algyői munkavállalók elhelyezkedését segíti. Rendkívüli módosítást nem tartanak szükségesnek a képviselők, a cél továbbra is a foglalkoztatás fejlesztése. A pályázatokat nagy odafigyeléssel bírálják el, a helyi érdekeket figyelembe véve.

09:36: 2,7 milliárdról 3 milliárd 555 millió forintra módosították Algyő idei költségvetését. Ennek oka: a 2016. évi pénzmaradvány átírása.

09:22: A testület szavazott: 2017-ben 950 ezer forinttal támogatják a rendőrséget.

09:18: Torma Tiborné képviselő megköszönte a körzeti megbízottak munkáját. A rendőrök rendszeresen tartanak előadásokat a helyi általános iskolában, amikre rendkívül szükség van.

Dr. Kassné dr. Bakó Ildikó is megköszönte a rendőrség tevékenységét.

Dr. Gubacsi Enikő alpolgármester: a közelmúltban az algyői futófesztivál és a falunapok is rendben lezajlottak, ehhez a rendőrség folyamatos jelenléte is hozzájárult.

09:10: Algyő közbiztonsága az első napirendi pont. Molnár Áron polgármester elmondta, a település biztonságosnak számít, folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. A nagyközség jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel, az önkormányzat minden évben anyagi támogatást nyújt a szerv felé.

Tavaly összesen 14 lopás és 5 rongálás történt Algyőn, ebből egy a kilátó megkárosítása. Orvgazdaságot nem regisztráltak.

A rendőrségi beszámolóban elhangzott: 2016-ban sajnos kevesebbet járőröztek a rendőrök a településen, ennek a migráció az oka. A közbiztonság megtartását a polgárőrséggel és a társszervekkel együtt próbálják fenntartani.

09:05: Megkezdődött az ülés, az összes képviselő jelen van.

Megyeri József