Fotó a legutóbbi testületi ülésről.

Nyílt ülés:

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évi beszámolója

A Társadalmi szervezetek támogatásáról szóló 22/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

Algyő Nagyközség Képviselő-testületének rendelete a gyermekek védelméről szóló rendelet módosításáról

Szünidei gyermekétkeztetés

Algyő Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat módosítása

2017. évi közbeszerzési terv

Rendezési terv módosítás 2017. II.

Településképi Arculati Kézikönyv készítése

Tájékoztató a 2017. évi tavaszi algyői Egészséghetekről

Polgármesteri Alap 2016. évi felhasználása

Gyevitur Nkft. komplex kezelés bevezetése a Borbála Gyógyfürdőben

Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” című pályázat

Piacfejlesztés Algyő településen

EFOP-4.1.7-16 és EFOP-4.1.8-16 pályázatok benyújtásához szükséges tervezési költségek biztosítása

Dél-Tisza-völgy turizmusának fejlesztésére együttműködési megállapodás

Tájékoztató az intézményeken elhelyezett napelemes rendszerek 2016. évi teljesítményéről

Bóbita Bölcsőde 2017. évi nyári nyitva tartása

Délvidéki Lövészakadémia kérelme régi iskola helyiségei használatára

Lehet Könnyebben Egyesület kérelme régi iskola tanterme bérleti idejének meghosszabbítása iránt

Az Algyői Faluház továbbképzési terve 2017-2018.

Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzésének Éves összefoglaló jelentéséről

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2017. I. félévi munkatervének módosítása II.

Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Egyebek

Kövesse az ülést a promenad.hu-n, percről percre!