Dr. Korsós Ágnes

Az adómérték jelentős csökkentésével, a korábbi átlagosan 30-40 % helyett, átlagosan 15 %-ra változik idén a magánszemélyek építményadójának mértéke. Mindez azt jelenti, hogy egy 55 négyzetméteres lakás után 2016-ban 6311 Ft-ot, míg 2017-ben 7246 Ft-ot kell fizetni. Az éves adómérték változás e lakás vonatkozásában mintegy 900 Ft. Egy 100 négyzetméteres ház esetében a tavalyihoz képest az idei éves adómérték változása mindössze 1700 Ft.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy azok, akik az első negyedéves határidőig, március 15-éig befizették az éves adót, kérhetik a különbözet visszafizetését, vagy beszámítását a 2018-as vonatkozó építményadóba.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy továbbra is igénybe lehet venni a magánszemélyek építményadójára vonatkozó méltányossági kedvezményeket. Városunkban az ingatlanok 88 %-a részesül valamilyen kedvezményben. A társasházak jelentős hányada az 1970-es években épült, így a koruk meghaladja a 31 évet. Ez esetben eleve 15 % kedvezményt alkalmazunk az adó mértékének kiszámítása során. Kedvezmény adhatunk az ingatlan korára, falazatára, új építésű házakra, fiatal házasok első lakáshoz jutásának segítésére, energetikai korszerűsítésre, járdafelújításra. Helyi adót több más településen is fizetnek.

Hódmezővásárhelyen az építményadó éves bevételi összege mintegy 240 millió Ft. Ez az összeg képezi többek között a települési támogatás forrását. Ebből finanszírozzuk a közvilágítást, a városüzemeltetést, az illegális szemét elszállítását, elhelyezését, a játszóterek, parkok szökőkutak karbantartását, virágok ültetését, gondozását, a fűnyírást, illetve a közutak rekonstrukcióját, kátyúzását.

Dr. Korsós Ágnes

címzetes főjegyző”