Az adóbevallási tervezet a 2016-ban megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, melyet a munkáltató, kifizető által megadott adatokból állít össze idén a NAV. Kiszámítják a jövedelmet terhelő adót, számításba véve az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendő adó vagy a magánszemély számára visszajáró összeg.

Amennyiben valaki Ügyfélkapuval rendelkezik, akkor a NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től meg lehet tekinteni vagy éppen módosítani a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető weboldalon. Ügyfélkapu regisztráció hiányában 2017. március 15-ig kérheti bárki, hogy a NAV megküldje részére az adóbevallási tervezetet. Igénylést az alábbi módokon lehet leadni: a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon, levélben kötetlen formában  (megadva az adóazonosító jelet és születési dátumot), a NAV ügyfélszolgálatán személyesen vagy  telefonos tájékoztató rendszerén keresztül, emellett a honlapon elérhető űrlapon és SMS-ben a 06-70/717-7878-as telefonszámon a következő módon: SZJA szóköz adóazonosítójel szóköz születési dátum. 2017. március 15. után az igénylés már csak a NAV ügyfélszolgálatain nyújtható be. Az igénylés alapján a magánszemély adóbevallási tervezetét 2017. május 2-ig kapja meg postán.

Pestuka Gabriella osztályvezető a műsorban elmondta, hallgatás beleegyezés alapon, ha valaki egyetért adóbevallási tervezetével, amit a NAV készített, akkor nem kell tennie semmit, ebben az esetben 2017. május 22-én a NAV által elkészített tervezet lesz a hivatalos adóbevallása. Ha valaki nem ért egyet vele, akkor módisíthatja azt Ügyfélkapu regisztrációval az online felületen, postán kapott tervezet esetében pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával. Amennyiben a tervezetet nem módosítja valaki és 2017. május 22-ig nem nyújtja be 16SZJA jelű bevallást és addig munkáltatói adó megállapítás sem érkezik be a NAV-hoz, akkor a NAV által elkészített tervezet lesz az hivatalos adóbevallás.

Az adó 1plusz1% felajánlásáról is szót ejtettünk a műsorban. Az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított 16EGYSZA jelű nyomtatványon is lehet erről rendelkezni. Az adó 1plusz1% felajánlásáról a rendelkező nyilatkozatot 2017. május 22-ig kell elektronikusan vagy postán megküldenie a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár külön.

Az adót pótlékmentes részletekben is be lehet fizetni, ha a fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összesen nem haladja meg a 200 000 forintot. Legfeljebb hat havi, egyenlő részletekre osztott részletfizetést kérhet bárki, a bevallás erre vonatkozó pontjának kitöltésével. Az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek részére adóbevallási tervezetet a NAV nem készít. Nekik a 16SZJA jelű bevallást kell benyújtaniuk.

További információért vagy a bevallás telefonos javításához a 06-40/20-21-22-es vagy a 06-80/20-21-22-es telefonszámot hívhatja, hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig, valamint péntekenként 8:30-tól 13:30-ig. A rendszer használatához előzetesen igényelt ügyfélazonosító-számra van szükség. Általános tájékoztatást a 06-40/42-42-42-es telefonszámon lehet kérni.

Végül nézzük a fontosabb dátumokat még egyszer: 2017. március 15-ig kell az adóbevallási tervezet postai kézbesítésnek igénylését megtenni, majd pedig 2017. május 22-éig a magánszemélyek és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett őstermelőknek adóbevallását beküldeni.

 

RV