Alapító okiratukat bejegyezte a Járási Bíróság és a rendőrséggel történő együttműködési szerződésük is folyamatban van.

Február 20-i elnökségi ülésen jelen voltak, mint meghívott egyesület a tagfelvételük ügyében, ahol kérték a felvételüket a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségébe és az Országos Polgárőr Szövetségbe is.

Bódis Mihály elnök ismertette az elnökséggel Eperjes Község területét és lakosságának számát. Elmondta, hogy a község Szentestől 26 km-re, Csongrád megye északkeleti részén a Békés megye határ mentén terül el. A község területe 74 km2, lakosainak száma kb 500 fő a külterületi lakossággal együtt. Eperjes tipikus alföldi település ősgyepekkel, csodálatos vizes élőhelyekkel. Igazi, szép alföldi környezetben fekszik, ahol puszták, kisebb erdők váltogatják egymást.

Fontosnak tartják, hogy az itt élő kis létszámú lakosság szubjektív biztonság érzetének biztosítását és a közbiztonság megóvását. A településen szükség van az önkéntes segítségnyújtásra. A polgárőrök hozzájárulnak a település rendezvényeinek lebonyolításához, biztosítják a rendet és óvják a környezetet.

Ezután a megyei szövetség elnöksége egyhangú döntéssel felvette az Eperjesi Polgárőr Egyesületet tagjai közé és javasolja felvételüket az OPSZ be is.

Forrás: Magyari Béla