N A P I R E N D

Nyilvános ülési előterjesztések:

1. Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

2. A családi események megrendezésének térítési díjáról valamint az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

3. Döntés a Makói Városfejlesztő Kft. törzstőke emeléséről

4. A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének illetménymódosítása

5. Tulajdonosi hozzájárulás megadása kézilabda munkacsarnok építéséhez

6. Csereszerződés megkötésnek kezdeményezése és tulajdonosi hozzájárulás megadása

7. Makói országzászló felállításával kapcsolatos döntések meghozatala

8. Pályázat benyújtása Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítésére és megvalósítására

 

Zárt ülési előterjesztés:

9. Kifogás elbírálása a Makó, 0499/3 hrsz.-ú termőföld vonatkozásában

Forrás: Farkas Éva Erzsébet