18:45: Vége a nyílt ülésnek, zárt kezdődik.

18:41: Dr. Pálinkó Mihály napirend után javasolta, a helyi sportegyesületek bemutatkozhatnának a képviselők előtt, a testületi üléseken egy-egy napirendi pontban részletesen kifejthetnék tevékenységüket.

18:39: Június 3-án ismét megrendezik a Magyarock Napját, melynek a Tisza-strand ad otthont. Az önkormányzat elfogadta a Mindszenti Veteránjármű Egyesület kérelmét.

18:29: – Mindszent több olyan országos rendezvénysorozaton is részt vesz, amire a korábbi években nem volt lehetőség. Legutóbb a Kultúrházak Éjjel-Nappalhoz csatlakoztunk – mondta Kovács Ildikó. A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ vezetője hozzátette, ezzel a település több palettán is megjelenik, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon.

Zsótér Károly gratulált a kulturális központ tevékenységéhez. A közeljövőben két olyan programot is szerveznek, ahová országos hírnevű színészek érkeznek.

18:24: Elfogadták Mindszent 2017. évi rendezvénytervét, idén is összetett programsorozattal kedveskednek a helyieknek.

18:12: 200 ezer forint egyszeri támogatást nyújt az önkormányzat a 83 éves Gémes Ferencnek. A mindszenti futó szponzorok nélkül nem tudna elindulni a Szenior Európa-bajnokságon.

17:59: – 2017. július 24-től augusztus 27-ig, valamint 2017. december 25-től 2018. január 7-ig igazgatási szünet lesz a Mindszenti Polgármesteri Hivatalban – tájékoztatott dr. Megyeri Szilvia. Ez idő alatt korlátozott ügyfélfogadás működik, a kérelmeket a portán lehet majd leadni.

17:56: Folytatódik az ülés.

17:44: Szünet.

17:40: Elfogadták a közterület-felügyelők 2017. évi ellenőrzési tervét azzal a kiegészítéssel: készüljön költségvetés a téli síkosságmentesítésre.

17:34: – A településen a ki- és bevezető utak mellett sok szemét összegyűlt. Ezt még márciusig, a természet ébredése előtt össze kellene szedni – mondta Pálinkó György Vince, aki hozzátette, valahogy el kellene érni, hogy az emberek nyugat-európai módon, szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és ne a természetben, hanem a hulladékgyűjtő pontokon helyezzék azt el.

17:31: A közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról szóló beszámoló kapcsán Bagitáné Szécsényi Mária azt kérte: fordítsanak nagyobb figyelmet a hulladék elhelyezésre. Előfordul, hogy a központban egy hónapig ott hever a szemét.

17:29: Elfogadták a költségvetést.

17:08: – 1 milliárd 813 millió forint Mindszent idei költségvetése – jelentette ki dr. Megyeri Szilvia jegyző. Az összegből több beruházás megvalósul, például 14 millió forintból futópályát alakítanak ki, míg 20 millió forintból a volt gimnázium épületét korszerűsítik. 2 millió forintot a sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására fordítanak.

Pálinkó György Vince kiemelte: mintegy 6 millió forintból a Petőfi és a Hunyadi utcán útfelújítást végeznek, valamint útkarbantartást is terveznek majd.

16:50: TOP-os pályázatból lehetőség lenne Ipari Park kiépítésére Mindszenten. Az ehhez szükséges pályázatot beadták – hangzott el dr. Pálinkó Mihály képviselő gazdaságfejlesztési tanácsnok beszámolója kapcsán.

Zsótér Károly, Pálinkó György Vince és Rácz Árpád szerint ez mindenképpen hasznos lenne a településnek, de nem bírnák itt tartani a munkaerőt, ugyanis jelenleg is külföldön vállalnak munkát a mindszenti szakmunkás brigádok. A park kialakításával azonban családok telepedhetnének le a városban, ami az iskolai és óvodai létszámot is megemelné.

16:45: Elfogadták Bagitáné Szécsényi Mária és Tóth Csaba alpolgármesterek beszámolóját.

16:31: – A Nyugdíjas Klub és az Alkony Népdalkör évek óta támogatást kap az önkormányzat Civil Alapjából, amit köszönet illet. Ebből tudjuk finanszírozni az utazásainkat, viseletünket. A helyszínt pedig a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ biztosítja, ezért is hálásak vagyunk – mondta tájékoztatójában Klímó Lászlóné, klub és a népdalkör vezetője. A cél, hogy határon innen és túl is öregbítsék Mindszent hírnevét.

Klímóné hozzátette, nehéz megszólítani a fiatalokat, így az utánpótlással gondok adódnak. Az iskolások túl elfoglaltak ehhez, hogy hetente több alkalommal a dalkörrel gyakoroljanak.

Idén is megrendezik a hagyományos dalostalálkozót Mindszenten. A tervek szerint 14 csoport, azaz 240 fő látogat el a városba.

Zsótér Károly szerint a klub és a dalkör nagyon fontos a település életében. Pölös Mihály is gratulált a civil szervezetnek, majd elmondta, Mindszent – elöregedő település lévén – arra koncentráljon, hogy szinte az összes idős mindennapjait színesítse.

16:12: Zsótér Károly a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről számolt be. A településen többek között fogadóórát tartottak, amelyen a lakosok leginkább a csatornázás után visszafizetendő összegekkel kapcsolatban érdeklődtek. Ezen kívül a polgármester a Szeged-Csanádi Egyházmegyével is tárgyalt.

Pölös Mihály képviselő: a helyi parókiáról történt-e megbeszélés?

Zsótér Károly: a püspökség beadta a rekonstrukcióhoz szükséges pályázatot, az elbírálás áprilisra várható. 56 millió forint állna rendelkezésre a külső és belső felújításra.

Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester: a helyi posta miért nem vesz részt a testületi ülésen?

Zsótér Károly: többször meghívták őket, de nem élnek a lehetőséggel. Az indok, hogy minden problémát tudnak kezelni.

Pálinkó György Vince képviselőhöz lakossági megkeresés érkezett a csatornázással kapcsolatban. A márciusi testületi ülésen a helyi víziközmű társulás elnöke és a kivitelező is képviselteti magát, így ott válaszolnak a felmerülő kérdésekre.

16:06: Zsótér Károly polgármester megnyitotta a testületi ülést. A grémium határozatképes, az összes képviselő jelen van.

Megyeri József

N A P I R E N D :

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi

ülés közötti tevékenységről.

2. Tájékoztató a Nyugdíjas Klub és az Alkony Népdalkör tevékenységéről.

3. Beszámoló Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester 2016. II. félévi

tevékenységéről.

4. Beszámoló Tóth Csaba alpolgármester 2016. II. félévi tevékenységéről.

5. Beszámoló a gazdaságfejlesztési tanácsnok 2016. II. félévi

tevékenységéről.

6. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása.

7. Beszámoló a közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról.

8. A közterület-felügyelők 2017. évi ellenőrzési tervének elfogadása.

9. A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása.

10. A polgármester cafetéria-juttatásának megállapítása.

11. A 2017. évi igazgatási szünet elrendelése.

12. Szociális rendelet módosítása.

13. Gyermekvédelmi rendelet módosítása.

14. Lakáshoz jutási rendelet módosítása.

15. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények közötti megállapodások

felülvizsgálata.

16. Gémes Ferenc sportoló egyszeri támogatása.

17. Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület részére nyújtandó működési

előleg biztosítása.

18. Mindszent Város 2017. évi rendezvényterve.

19. A KLVKKP Munka- és Rendezvényterve, valamint Továbbképzési terve.

20. Mindszenti Veteránjármű Egyesület kérelme.