A kormányhivatal első emeletén alakították ki egy éve a Pártkontroll. Szocialista közigazgatás Csongrád megyében elnevezésű kiállítóhelyet – éppen abban a helyiségben, ahonnan a szocializmus éveiben irányították a megyét. A Dr. Miklós Péter szakmai koncepciója alapján kialakított tárlatot az idei emléknap kapcsán szervezett rendkívüli történelemórák során 24 iskolás csoport 541 diákja kereste fel.

A pénteken 10 órakor kezdődő eseményen Dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) tagja a NEB működését és a kommunista hatalombirtokosokról folytatott kutatásainak eredményeit mutatja be, míg az állambiztonsági kutató, Bálint László a Komócsin-klánnak a szocializmus kori Magyarországon betöltött szerepéről tart előadást. Utóbbi előadás kapcsán Dr. Miklós Péter emlékeztetett: idősebb Komócsin Mihály munkásmozgalmi vezető mellett Komócsin Illés vezette a szegedi ÁVH-t, de maga Komócsin Mihály, Pol Pot megye „keresztapja” megyei párt VB első titkárként és egy rövidebb ideig megyei tanácselnökeként a szocializmus kori Csongrád megyét is fémjelezte, de szó esik a Kádár-ellenzék vezéreként és a brezsnyevi szovjet kommunista párt által Kádár utódaként számon tartott Komócsin Zoltánról is.

A pénteki szimpóziumon Dr. Miklós Péter Komócsin Mihály pályáját a róla készült káderjelentések alapján mutatja be, aki politikai előmenetele során szolgált a XII. kerületi pártbizottságnál, 1956-ban Heves megyében volt párttitkár, de dolgozott a Magyar Dolgozók Pártjának agitprop osztályán is. Komócsint nehéz természetű, összeférhetetlen embernek tartották, akit 1956-ban csak átmenetileg szántak Csongrád megye élére a Kádár-rendszer stabilizálásáig, azonban ahogyan a szovjet csapatok ideiglenes itt tartózkodása 1991-ig tartott, úgy a Komócsin-korszak is közel harminc évig.

(Forrás: Emlékpont, Arany-Tóth Attila)