Ugyancsak ekkor adták át a Balassa Péter-, a Csokonai Vitéz Mihály-, a Közművelődési Minőség és Könyvtári Minőségi Díjakat, valamint a Minősített Közművelődési Intézmény címeket is.

A Minősített Könyvtár cím adományozásáról a kultúráért felelős miniszter 2011 óta hirdet pályázatot a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek elismerésére.

A korábbi években hat könyvtár nyerte el ezt az elismerést: a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, a szombathelyi Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Könyvtár és Levéltár, valamint a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár.

A Minősített Könyvtár címet elnyerő intézmények öt évig jogosultak a cím használatára. Az elismerés birtokában pályázhatnak a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére.

Somogyi-könyvtár célja, hogy minden munkatársa ismerkedjen meg a minőségirányítás alapfogalmaival, azonosuljon a minőség alapú szemlélettel, ezek elfogadásával járuljon hozzá a könyvtári szolgáltatások színvonalának emeléshez.

A könyvtár vezetésének elkötelezettsége a minőségbiztosítás területén, a minőség iránti felelősség érvényesítése, a minőségpolitikai szempontok és az azoknak való megfelelés teljes körű elfogadtatása.

Forrás és fotók:

Somogyi-könyvtár