Napirendi pontok:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi

ülés közötti tevékenységről.

2. Tájékoztató a Pajzsmirigy Betegek Csongrád megyei Egyesülete

tevékenységéről.

3. A Mindszenti Lovas Klub beszámolója az Országos Fogathajtó Versenyről.

4. Tájékoztató az MSC Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről.

5. Tájékoztatás a Mindszenti Sportegyesületek muködéséről.

6. Mindszenti Idosekért Közalapítvány beszámolója a 2016. évi Johannita

adományok felhasználásáról.

7. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2016. évi tevékenységéről.

8. Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2016. évi

tevékenységéről.

9. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2016. évi

tevékenységéről.

10. Beszámoló a 2016. évi adóellenorzési eredményekről.

11. Beszámoló a 2016. évi karbantartási terv teljesüléséről és a 2017. évi

karbantartási terv elfogadása.

12. A 2017. évi óvodai beiratkozás, valamint az óvoda nyári zárva tartása

idopontjának meghatározása.

13. Károly Óvodában pedagógiai asszisztens álláshely létesítése.

14. Vagyonrendelet módosítása.

15. Értékesítésre kijelölt ingatlanok pályáztatása.

16. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését megalapozó intézkedések.

17. Döntés Likvid hitel felvételéről.

18. Önkormányzati csatornák üzemeltetése.

19. VP-pályázat benyújtása – külterületi utak fejlesztése és mezőgazdasági

gép beszerzése.

20. DARKT megszüntető megállapodása