A beruházás során infrastruktúrafejlesztés, akadálymentesítés és energiahatékonysági korszerűsítés történik. Az akadálymentesítéseket többek között rámpák kihelyezésével, új járdaszakaszok kialakításával, akadálymentes vizesblokkok létesítésével valósítják meg. Az energiahatékonysági korszerűsítéseket és fejlesztéseket hőszigetelésekkel, nyílászáró cserékkel, tetőszerkezet javításokkal, egyéb gépészeti rendszerek kiépítésével, és az elektromos hálózatok cseréjével biztosítják. Az egészségügyi szolgáltatókkal történő egyeztetés és igényfelmérés megtörtént, a jogerős építési engedélyek és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak, jelenleg az építési kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.

A tervezett fejlesztés a lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítását, továbbá a területi kiegyenlítődést szolgálja az egészségügyi alapszolgáltatások minőségi fejlesztésével.

Törekvésünk, hogy a fejlesztés eredményeként a területi kiegyenlítődést gátló fizikai, társadalmi, gazdasági akadályokat megszüntessük. A tervezett fejlesztés mindezek alapján a belső területi kiegyenlítődést is szolgálja a városi környezet élhetőbbé, vonzóbbá tételével, továbbá az egészségügyi alapszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek minőségi, értéknövelő javításával. A város népességmegtartó erejének növelésével, a települési környezet fejlesztésével, a lakosság egészségi állapotának javításával a tervezett projekt közvetve hozzájárul a gazdasági növekedéshez. A káros környezeti hatások megelőzése, mérséklése és ellensúlyozása csak klímatudatos várospolitika révén, integrált településfejlesztési döntésekkel érhető el. A város számára reális cél a „klímabarát város” szemlélet meghonosítása, melynek megvalósulását a tervezett épület-felújítások és energetikai korszerűsítések támogatják.

„A Széchenyi téri, Agyag, Tornyai és Rárósi utcai háziorvosi rendelők felújítása” elnevezésű projekt a TOP-6.6.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretében valósul meg. A 2016. szeptember 1-jén kezdődött projekt a tervek szerint 2018. augusztus 31-ével zárul.

A projektről bővebb tájékoztatást a www.hodmezovasarhely.hu/oldalak/rendelofelujitas oldalon olvashatnak.

Forrás: Török Anita