A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Központ szakmailag önálló egységként működik, gazdaságilag az önálló gazdálkodást folytató Kapcsolat Központ telephelye. Tevékenysége a személyes gondoskodás rendszerébe illeszkedő, szociális és mentális alapellátást nyújtó, szolgáltató jellegű, hatósági jogosítványokkal nem rendelkező intézmény, melynek épülete a fejlesztés során jelentős átalakításon megy keresztül. A projekt a Széchenyi 2020 keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg 180 millió forint támogatás segítségével.

Az eltérő szakfeladatok elvégzése feltételezi a fizikálisan is elkülönülő Szolgálat és Központ működését. Jelen fejlesztéssel az új strukturális és szakmai követelményeknek kívánunk megfelelni. Az épület műszaki állapota mára leromlott, teljes rekonstrukciója, energetikai korszerűsítése, az épület teljes hőszigetelése, teljes körű építészeti, gépészeti és elektromos felújítása, akadálymentesítése és az udvar rendezése vált szükségessé.

Az intézmény az épület átalakítást követően úgy fog működni, hogy önálló egységenként folytatja tevékenységét a Szolgálat és térben is elkülönülve a Központ. A régebben is itt működő Mikkamakka Játéktár már el is költözött, jelenleg az Andrássy út 9. szám alatt fogadja a szülőket és gyermekeiket a megszokott módon és időben.

A fejlesztés eredményeként a Központ a meglévő épület földszintjére kerül, melynek megközelítését elősegítik majd a bejáratnál elhelyezésre kerülő új rámpákkal. Másik megközelítés a szárazkapu bejáróból induló lépcsőn keresztül történhet. A Szolgálat a működéséhez átalakított épületrészben akadálymentes vizes blokkokat, beszélgetésre szolgáló 3 interjúszobát, vezetői irodát, személyzeti irodákat, konyha-étkező helyiséget kap.

Joggal van okunk feltételezni, hogy mindezen változások, a munkakörülmények javítása a hatékonyságot növelik, a hatékonyabb munkavégzés pedig egyben eredményesebb munkavégzést is jelent.

„A Hódmezővásárhely Andrássy út 54. szám alatt működő Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat épületének felújítása” elnevezésű projekt, a TOP-6.6.2-15-HM1-2016-00001 azonosító számú pályázat keretében valósul meg. A projekt 2016. június 01-jén kezdődött és a tervek szerint 2018. március 31-ével zárul.

A projektről bővebb tájékoztatást a www.hodmezovasarhely.hu/oldalak/kagylohej oldalon olvashatnak.

Forrás:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata