Napirend:

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola állami működtetésbe vétele

Helyi népszavazás elrendelése

Az Algyői Hírmondó kiadása és szerkesztése 2017. évben

Tájékoztatás a KEOP-3.2.1 pályázat előkészítésének előrehaladásáról, döntés a pályázat beadásához szükséges önkormányzati határozat meghozataláról

Algyő közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásának szóló rendelet megalkotása

Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2017. évi I. félévi munkaterve

Az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának módosítása

Algyői Természetvédő Egyesület kérelme a horgásztanya ingyenes használata iránt

Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Tájékoztatás az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Egyebek