Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D:

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Rendelettervezet Makó Város Önkormányzata átmeneti gazdálkodásáról

Főépítész tájékoztatója a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól (1. sz. melléklet) (2. sz. melléklet)

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

Beszámoló a polgármesteri hivatal munkájáról

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről

A képviselő-testület 2017. évi munkaterve

Közalapítványok 2016. évi beszámolója melléklet

Beszámoló a Makói Települési Értéktár Bizottság 2016. évi II. félévi munkájáról

Köztemetőre vonatkozó díjak éves felülvizsgálata

Best of Makó Turisztikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala

Pályázat benyújtása a Makó, külterület 0434 és 0625/9 helyrajzi számmal rendelkező mezőgazdasági földutak stabilizálására és munkagépek beszerzésére

Makó, belterület 10405/30 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

Belterület 4837 hrsz. alatti ingatlan részbeni értékesítésére történő pályázat kiírása

A 12203/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó opciós szerződés módosítása

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Egyebek

Sürgősségi előterjesztés

A Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása