A vonatkozó kormányrendelet értelmében az ATVIZIG szakemberei elvégezték az ár- és belvízvédelmi művek, a műtárgyak, tartozékok, a védekezési berendezések, gépek, eszközök és felszerelések, a gát- és csatornaőrtelepek, védelmi központok, szivattyútelepek stb. állapotának felülvizsgálatát. Az ellenőrzések eredményeit, tapasztalatait kiértékelték, és a szükséges elvégzendő feladatokról intézkedési tervet készítettek.

A belvízvédelmi szemlék során a szakemberek bejárták az igazgatóság kezelésében lévő 1287 kilométer hosszú kizárólagos állami tulajdonú, valamint a vízgazdálkodási társulatoktól és önkormányzatoktól átvett mintegy 3500 kilométernyi csatornahálózat meghatározó helyeit és műtárgyait, ellenőrizték a szivattyútelepeket és csatorna őrtelepeket. Az ATIVIZIG kezelésében lévő műtárgyak, szivattyútelepek jellemzően működőképesek.A belvízvédelmi művek kapacitása a korábbi évekéhez hasonló, azonban karbantartásukra, a létesítmények állagjavítására további források szükségesek.

A felülvizsgálat az árvízvédelmi és folyószabályozási művekre is kiterjedt.Az árvízvédelmi biztonságot nagymértékben befolyásoló, a szakbizottságok azonnali beavatkozást igénylő meghibásodást a védművekennem találtak.Az igazgatóság munkatársai a hajóútban található akadályokat eltávolították, a hajózási jeleket felújították. A mértékadó árvízszintek – az országos MÁSZ felülvizsgálat eredményeként – jelentősen megemelkedtek, így a védvonalakelőírás szerinti kiépítése megoldandó feladat, melyet európai uniós forrásból tervez az igazgatóság megoldani.

Forrás: Kozák Péter