A kötet a magyar történelem két, kevésbé ismert momentumait dolgozza fel. A Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Délvidékről, Bánátból, valamint Csonka-Magyarországról és Nyugat-Magyarországról hozott példákkal a szerző azt mutatja be, milyen katonai vagy civil ellenállásokra került sor az első világháborút követő években az országot megszálló hadseregekkel szemben. Ezeknek a katonai akcióknak köszönhetjük többek között Balassagyarmat vagy Sopron városának megmaradását. A területekért vívott harcok mellett ugyanebben az időszakban a csehszlovák, a román és a jugoszláv megszállók súlyos atrocitásokat követtek el több magyar városban, faluban vagy községben a magyar lakosság ellen.

Ezek között ott találjuk az 1919. július 25-én történt, az „56 mártír” néven ismertté vált hódmezővásárhelyi tömegmészárlást is, amikor a magát Vásárhely város rendőrparancsnokának „kinevező” Berényi László a Kutasi út menti Nagy Dezső-féle tanyánál a román megszállókkal karöltve 56 vásárhelyi lakost ölt meg. Történetük Csere Péter legújabb könyvében is helyet kapott, ennek feldolgozásában Szenti Tibor néprajzkutató mellett a vásárhelyi Emlékpont munkatársa, Nagy Gyöngyi nyújtott segítséget a szerzőnek.

(Forrás: Emlékpont, Arany-Tóth Attila)