N A P I R E N D:

1. sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

2. sz. előterjesztés

Tájékoztató a makói kórház szerepéről a jelenlegi egészségügyi struktúrában  (melléklet) (színes melléklet)

Előterjesztő: Dr. Kallai Árpád főigazgató

3. sz. előterjesztés

A 2016. évi adóbevételek alakulása és felhasználásuk, a helyi adórendelet felülvizsgálata

KÖZMEGHALLGATÁS keretében

4. sz. előterjesztés

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

5. sz. előterjesztés

A mezőőri járulék 2017. évtől történő megszüntetése

6. sz. előterjesztés

Tájékoztató Makó város közlekedésével kapcsolatban elkészült felülvizsgálat eredményéről (1. sz melléklet) (2. sz melléklet)

7. sz. előterjesztés

A rendőrség munkájának véleményezése

8. sz. előterjesztés

Tájékoztató az Állami Számvevőszék általi vizsgálattal összefüggésben megalkotott intézkedési terv végrehajtásáról

9. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

10. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

11. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

12.sz. előterjesztés

Tájékoztató Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2016. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

13. sz. előterjesztés

Tájékoztató a Makói Városfejlesztő Kft.  2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

14.sz. előterjesztés

Döntés a hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladat átadásáról

15. sz. előterjesztés

A Makói Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása

16. sz. előterjesztés

A Makó-Térségi Víziközmű Kft. üzletrész-bevonásával kapcsolatos alapítói döntések

17. sz. előterjesztés

A Luczay Aurélné Kiss Aranka Közalapítvány által juttatott pénz felhasználásának igazolásáról szóló határidő meghosszabbítása

18. sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése a Csongrád Megyei Szivárvány Otthonnal

19. sz. előterjesztés

Belső ellenőrzés tervezése, 2017. évi belső ellenőrzési terv

20. sz. előterjesztés

Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról  – 2. sz. melléklet- Zöldfelület fenntartás

21.sz. előterjesztés

Az Országgyűlés Hivatalával kötendő megállapodás módosulásának jóváhagyása

22. sz. előterjesztés

Maros parti üdülőtelkek bérleti díjának meghatározása a 2017. évre vonatkozóan

23. sz. előterjesztés

Mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjainak meghatározása

24. sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a KEHOP-5.2.3 számú pályázathoz

25. sz. előterjesztés

Makó Város közigazgatási területén található köznevelési intézmények beiskolázási körzeteinek véleményezése

26.  sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról