Napirend:

1.) Beszámoló Apátfalva Község Önkormányzatának 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

2.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

– 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

– Sinoros-Szabó Sándor Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

– Közvilágítás villamos energia adásvételi szerződés megkötése

– Munkaterv módosítása

– A 23/2016.(02.23.)Kt. h. – Sportcsarnok építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása – visszavonása

– A 165/2016.(10.25.)Kt.h. – „Pátfalvi Romákért” közös program végrehajtásáról szóló beszámoló – visszavonása

– Startmunka mintaprogram keretében szociális kiosztás

– Apátfalvi Öregfiúk csapatának támogatás kérése

– Apátfalvi Nagycsaládosok Egyesületének támogatás kérése

3.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

4.) Interpellációk

5.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Szekeres Ferenc polgármester

A képviselő-testület ülése – a 5. napirendi pont kivételével – nyilvános.

 

Fotó: Archív