A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kártalanításról szólva leszögezte: annak feltételeit a mezőhegyes-törvény határozza meg. Mint kifejtette, voltak olyanok, akik a 2014-ben haszonbérleti szerződést nyertek, amelynek birtokában joggal bíztak abban, hogy 2016. december 31-et követően, a földhaszonbérleti szerződések lejártát követően birtokba léphetnek.

Lázár János emlékeztetett: azt javasolta a kormánynak és az országgyűlésnek, hogy mindenkivel méltányos elszámolás történjen, azzal is, aki e napon kilép a földhaszonbérletből és megvásárolja a céget mintegy 2,1 milliárd forintért és számoljanak el azokkal is, akiket azzal bíztatott a végrehajtó hatalom, hogy ott földbérleti jogot kaphatnak hosszú évekre, ezért 150 ezer forint hektáronkénti általány-kártalanítást határozott meg az országgyűlés. A politikus hozzátette: ez az összeg adóköteles, így belőle lejön az adó, amely visszakerül az államhoz.

Ezzel tiszta helyzetet hozott létre a kormány, a korábban meghozott döntést a kormány az ott élők és dolgozók, valamint a parlamenti pártok közös fellépésének köszönhetően módosította. Lázár János hangsúlyozta: méltányos elszámolást szeretne, amely után rendezett viszonyok között nyílik lehetőség a közös munka megkezdésére, amely Európa legjobb mezőgazdasági vállalkozásává teheti a mintagazdaságot, amelyben megmutathatjuk, mit jelent a magyar mezőgazdaság a 21. században.

A Quaestor-ügy példátlan gyorsasággal kerülhet a bíróság elé

– Az országgyűlés egyetértett abban, hogy a Quaestor károsultjainak segíteni kell, még akkor is, ha a pénzintézet az akkori banki kamatoknál jóval magasabb hozamokkal kecsegtette őket – jelentette ki azonnali képviselői kérdésre válaszolva Lázár János. Az ügyben a ház kártalanítási törvény fogadott el, sőt az üggyel az Alkotmánybíróság is foglalkozott.

– Ezen csalások megfékezésére azért kerülhetett sor, mert a törvényhozás a pénzügyi felügyeletet összevonta a Magyar Nemzeti Bankkal – tette hozzá a miniszter, rámutatva: a területen ma érvényben lévő szigor korábban nem működött. Másrészt a kormány a törvényhozással összefogva a zavarosban halászó pénzügyi vállalkozásokat megállította – emlékeztetett Lázár János.

Az európai országok mindegyikében mindig vannak olyan vállalkozások, akik a banki kamatnál jóval magasabb hozammal kecsegtetik a befektetőket, azonban mindig felhívták a figyelmet ennek veszélyeire, de ennek ellenében a politikus helyesnek tarja a segítségnyújtást.

Azt azonban elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy esküt tett parlamenti képviselő hitelt ad egy előzetes letartóztatásban lévő pénzügyi csaló szavainak ad hitelt. Lázár János leszögezte: a kormányzatnak semmi köze nem volt Tarsoly Csabához, és emlékeztetett: a szocialista kormányzat 17 milliárd forintot helyezett ki a Quaestorhoz, amelynek visszaszerzésére belátható időn belül nincs lehetőség, és rámutatott: ha a kormányzatnak köze lett volna a csaláshoz, nem lett volna érdeke betiltani az általa végzett tevékenységet. A kormányzat célja megvalósulni látszik, amely szerint példátlan gyorsasággal a bíróság elé kerül az ügy.

Az MNB-nek jelentős szerepe van gazdasági eredményeik elérésében

– Az, hogy Magyarország jelenleg ilyen gazdasági teljesítményre képes, amely a következő hat évben negyven százalékos béremelés alapját teremti meg, hogy a költségvetés hiánya hat százalék alatt van és csökken az államadósság, abban a Magyar Nemzeti banknak jelenős szerepe volt – jelentette ki Lázár János. A miniszter azonnali képviselői kérdésre válaszolva elmondta: ezeket segítette az alacsony kamat és a növekedési hitelprogram, amely segítette a magyar gazdaságot, amikor az előző kormányzat hagyatékát kellett rendbe tenni.

Lázár János felhívta a figyelmet a nagy nemzetközi hitelminősítők felminősítéseire, amelyek a kormányzat politikájának helyességét igazolják vissza, miközben a magyar államadósság finanszírozása is olcsóbbá vált.

– Magyarországon először rendbe kellett tenni a gazdaságot, hogy versenyképes bérek lehessenek, amelyek megakadályozzák az elvándorlást, azonban versenyképes béreket csak versenyképes gazdaság tud fizetni – mondta a miniszter, ezért kerülhetett sor hatéves szerződés megkötésére a munkaadókkal és munkavállalókkal, és a rendszerváltozás óta először kerül nagyobb minimálbér-emelésre, mint amelyet a munkavállalók képviselői jelöltek meg a tárgyalásokon.

Lázár János emlékeztetett: az ország egyik legszegényebb választókörzetének képviselőjeként tisztában van a valós helyzettel, és emlékeztetett: a magyar gazdaság eredményei a nyugati országokéhoz közelebb csak az 1910-es évek elején és 1930-as évek végén volt, és arról nem tehetünk, hogy az országban ötvenévnyi kommunizmus, majd tizenkét évnyi szocialista kormányzás pusztított.

Mint megjegyezte, nagyapját 1989-ben arról kérdezte, mennyi idő kell megváltoztatni ezt a világot, azt a választ kapta: ugyanannyi idő, mint amennyi a kommunizmus volt. Ez volt az öregek bölcsessége – fogalmazott a miniszter, emlékeztetve: ebből az időből eddig még csak 26 év telt el.

Arnay