A novemberi rendes ülésen tárgyalták a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyek között szerepelt a Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének és SZMSZ-ének elfogadása, ezt megelőzően polgármesteri beszámolóra került sor, ahol a két ülés közt történt fontosabb eseményekről adott tájékoztatást a polgármester, írásos formában. Emellett szó esett még az ülésen a bölcsőde kialakításáról, a Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2017. évi belső ellenőrzési tervéről, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról is.

Idén Magyarcsanád – a térségi települések közül egyetlenként – szociális célra, szenet vásárolt. Természetesen pályázaton is nyertek diószenet, ám saját költségvetéséből is vett az önkormányzat 690 mázsát. Ezért volt szükség a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet módosítására, melyben az igényelhető tüzelőanyag mennyiségét kibővítették.

Emellett tárgyalták a bölcsőde létrehozását is, hiszen törvényi kötelezettség van rá, ha nem társulási formában kívánják ezt végezni, akkor bölcsödét kell kialakítani.  Jelenleg 44 , 3 év alatti gyermek él Magyarcsanádon és 5-nél többen kell, hogy igényeljék az intézmény létrehozását. Farkas János polgármester elmondta: az óvoda mini csoportjában már most többen vannak, mint 5-en, így szükségessé válik a bölcsőde kialakítása. Ehhez jelenleg pályázati forrásra várnak.

 

RV