Az MTA–SZTE Turkológiai Kutatócsoport és a Szegedi Tudományegyetem Altajisztika Tanszékének, valamint a Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének szervezésében 2016. november 23. és 25. között Szegeden tartják a hatodik, a középkori nomádok történetével foglalkozó konferenciát (Medieval Nomads – Sixth International Conference on Medieval History of the Eurasian Steppe). A Szegedről induló konferenciának korábban helyt adott a jászberényi Jász Múzeum, a Miskolci Egyetem, a kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatal és az Orosz Tudományos Akadémia Keleti Intézete is Moszkvában.

Az idei, hatodik konferencia több mint negyven előadója a magyarok mellett Kínától Spanyolországig számos országot fog képviselni. Mivel a konferencia szervezőinek a kezdetektől célja volt a pályakezdő kutatók számára lehetőséget biztosítani eredményeik bemutatására, a szakma legnagyobbjai mellett számos fiatal előadó is szerepel a programban. Az előadások az Észak-Kínát az 5–6. században uraló nomád dinasztiák korától a mongolok 17. századi történetéig változatos témákat tárgyalnak. Többek között előadások hallhatók a türkök hadviseléséről, a magyar nyelv török eredetű szavainak történeti hátteréről vagy a Kalka folyó menti csatáról, amelyben a mongolok legyőzték a kunokat és ruszokat. A tervezett előadások a régészettől (Az Altaj vidéke a korai türk korban, A városiasodás a mongol steppén a Liao- és Jüan-dinasztiák idején) a néprajzon át (Nomád sajátságok a rusz rítusokban, Nomádok a középkori török folklórban) a historiográfiáig (Török nomádok a román történettudományban) számos kérdést érintenek.

A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával valósul meg.

Forrás: szegedma.hu