Az ülés helye: a Községháza nagyterme (Magyarcsanád, Templom tér 1.)

Napirend:

1.)          Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Előadó: Farkas János polgármester

Előterjesztések:

2.1.)       A Magyarcsanád Településüzemeltetési és Fejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének és SZMSZ-ének elfogadása

Előadó: Farkas János polgármester

2.2.)       A bölcsőde kialakítása

Előadó: Farkas János polgármester

2.3.)       A Makói Kistérségi Többcélú Társulása 2017. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Farkas János polgármester

2.4.)       A pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 16/2016. (VI.30.) önkormányzatai rendelet módosítása

Előadó: Farkas János polgármester

3.)          Egyebek