Az idei Program három célterület – települési, térségi fejlesztések; tanyagazdaságok fejlesztése és tanyagazdaságok indító támogatása; illetve a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések – keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatást.

253 db tanyafejlesztési projekt nyert el támogatást összesen közel 730 millió Ft értékben.

A tanyai gazdálkodás megújítását és a tanyai életmód hátrányainak csökkentését célul kitűző program eddigi immár hat ciklusa során összesen közel 1700 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben 8,1 milliárd Ft-ot meghaladó összértékben.

Az idei évben az egyéni tanyagazdaságok fejlesztése célterület volt a legnépszerűbb és nagyon fontos feladatokat lát el a tanyagondnoki szolgálat, amely a tanyai lakosok életkörülményeinek javítását célozza.

A nyerteseknek 2017. április 30-ig kell megvalósítaniuk a pályázataikban vállalt fejlesztéseket.

Forrás: FM