Ma egy településen nagyon fontos az önkormányzat, a helyi egyházközösség és az iskola jó kapcsolata. Fontos, hogy ez a három együttműködve, saját területén, de a többieket szolgálva létezzen – fogalmazott Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, aki a szentmisét bemutatta.A püspökatya az evangélium üzenetét így fogalmazta meg: az orvos nem az egészségesnek kell, hanem a betegnek. És lehet, hogy nincsenek látványos bűneink, ám senki nem tökéletes, és Jézus mégis mindig bizalommal szólít meg bennünket.

A szentmise végén Salamon László plébános azzal invitálta a híveket az átadó ünnepségre, hogy mesélt a Mindenszentek templom felújítása című és EGYH-EOR-16-0368. azonosítószámú projekt megvalósulásáról és egyúttal köszönetet mondott Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök és Zsótér Károly polgármester segítségadásáért, mellyel ezt a szép eredményt el lehetett érni. Arról is beszélt, hogy az egyházmegye összeállított egy pályázatot, amelynek elbírálása jövő év elején várható, és amelynek sikeressége a templom külső és belső teljes megújítását hozhatja.

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Zsótér Károly polgármester a jelenlévőket köszöntve visszautalt a püspökatya szavaira: Mindszenten jól működik az iskola, az önkormányzat és az egyházközség összefogása. Majd a templomra tért ki, amely a település történetét végigkísérte és mindent túlélt. Többször összefogtak érte, mint ahogy ezúttal is. 5 millió forint értékű beruházás valósult meg elsősorban az állagmegóvást célozva. A tetőről a falra folyó csapadékot zárt rendszerrel sikerült elvezetni, megtörtént a szennyvízelvezetés, valamint a körmeneti út is megújult. Kis lépés volt, de ilyenekkel lehet előrelépni. Mutatja ezt az is, hogy Salamon László plébános Mindszentre kerülése után pár hónapon belül új hangosítást sikerült kiépíteni a templomban, aztán egy gyönyörű Mária-oltár épült az adományoknak és az ő szorgalmának, igyekezetének hála. Ezt követte ez a pályázat. A kislépések jó úton, jó felé haladnak.

Farkas Sándor országgyűlési képviselő is üdvözölte a felújításokat, az állagmegóvást. A hívő embernek már az ószövetségi korban is feladat volt, hogy az Istennek szenthelyet építsen. Szent hajlékot, amely az Úrhoz méltó. A mindszenti hívek évszázadokkal ezelőtt eleget tettek ennek, most pedig az isten házával kapcsolatos gondokat orvosolták a pályázati lehetőséggel. Magyarország Kormánya támogatta és támogatni is fogja az egyházak célkitűzéseit, hiszen a vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozói, közösségteremtői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, oktatási, kulturális és más területen is társadalmunk alappillérei. Péter apostoltól idézve így zárta gondolatait: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá”, a templom állagmegóvó munkálatai elkészültek, a jövő azonban további feladatokat tartogat. Hiszen a gyülekezet építése, folyamatos lelki megújulása közös feladat. Bővíteni kell a gyülekezetet, mégpedig mindenkinek a maga talentumai szerint. Hiszen belőlünk, élő kövekből épül fel a keresztény gyülekezet, és így válik az imádságban lelki házzá a templom épülete, és tölti be igazi rendeltetését.

Forrás és fotók: Juhász Éva