A Himnusz eléneklése után az egyszerű, hétköznapi emberekből, tetteikkel hősökké váló forradalmárokra emlékező ünnepi beszédében Schleisz Ferenc őrnagy elmondta, hogy 60 évvel ezelőtt felszínre tört a magyarságot mindig is jellemző szabadságvágy és a nép saját kezébe vette sorsa irányítását. Bár a körülmények kedvezőtlen alakulása miatt, a nemzeti egység hiányában és határozott nyugati fellépés híján a forradalom elbukott, de annak hatását semmi és senki nem tudta legyőzni. Az őrnagy kiemelte: „Ma is köszönetet kell mondanunk a hősöknek, hogy vállalták a harcot, a lemondást és akár életük árán is védték hazánkat, közösségünket.”

Az ünnepség végén Drót László ezredes, a helyőrség parancsnoka Szolgálati Jeleket, és Emléklapokat és Köszönő leveleket adott át a beosztásukban huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenység és a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati idő, valamint eddig végzett eredményes munka elismeréseként. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jelet adott át a Magyar Honvédség tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kimagasló helytállások elismeréséül.

A helyőrségben található nyilvános könyvtárban egy kiállítás tekinthető meg, ahol a könyvtárba belépők az ’56-os forradalommal kapcsolatos könyvajánló mellett korabeli képeket láthatnak a forradalomról, és az azt követő időszakról. A kiállítás készítőjeként Tisza Zoltán elmondta: „Egy ilyen több napig tartó, gondolatébresztő összeállítás formájában is fontos megemlékezni október 23-a hőseire és azok közül, akik eddig bejöttek a könyvtárba, még mindenki megállt egy pillanatra a kiállítás előtt.”

Kép és szöveg: Búz Csaba hadnagy