N A P I R E N D :

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi

ülés közötti tevékenységről.

2. Beszámoló a 2016/2017-es nevelési év beindításának tapasztalatairól.

3. Tájékoztató a 2016/2017-es tanév beindításának tapasztalatairól.

4. Tájékoztató a Steel Riders Motoros Baráti Egyesület tevékenységéről.

5. Haszonbérleti díjak felülvizsgálata.

6. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

7. Önkormányzati SZMSZ módosítása.

8. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása.

9. A kiemelkedő közszolgálatért elismerés adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása.

10. Műkődési kiadások előirányzat-átcsoportosítása felhalmozási kiadások közé.

11. Lakbér bevételek és azok felhasználásának előirányzat-átcsoportosítása.

12. Fejlesztési hitel céljainak meghatározása.

13. A 2015. évi komppályázaton nyert támogatási összegének módosítása.

14. Gépjárműszabályzat módosítása.

15. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról – Kormányablak.

16. Döntés térfigyelő kamera áthelyezéséről.

17. Közvilágítás – energiaellátás beszerzési eljárás nyertesének kiválasztása 2017. évre.

18. Részvétel az Európai Hulladékcsökkentési Héten.

Zárt ülés:

19. A 2016. évi behajthatatlan követelések.