Összesen 18 előadó vállalt szerepet a pénteki Pokol és menny – Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban elnevezésű konferencián. A közönség három szekcióban hallgathatta meg a forradalom egészét átfogó tudományos anyagot, ami magába foglalta az előzményeket az ’56-os eseménytörténetet, illetve a magyar és külföldi társadalmi-politikai hatásokat is.

„Fontos volt, hogy újdonságok is, a nagy összefüggések mellett, elhangozzanak, ezért a plenáris ülést követően két szekcióban folytatódott tovább a tanácskozás. Az egyik ezek közül a vidéki ’56 történetét tárgyalta. A másik pedig az egyének, sorsok, közösségek szempontjából mutatta be a forradalom eseményeit.” – fogalmazta meg dr. Miklós Péter, aki hozzátette, hogy a várhatóan jövő év tavaszán egy önálló kötet formájában jelentetik meg a konferencia anyagát.

Földváryné Dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke az 1956-ot követő megtorlások témakörén belül az ítéletet végrehajtó ügyészek, bírók személyével foglalkozott részleteiben. A Bizottság jelenleg is folyó kutatása az egész országra kiterjedően vizsgálja a kérdést, de a pénteki konferencián Csongrád megyei példák is elhangzottak.

ÉR.