Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalapította a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíj támogatását.

Ösztöndíj-kérelmet nyújthat be a székkutasi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, aki első diplomáját szerzi meg nappali tagozaton, valamely felsőoktatási intézményben és még nem töltötte be a 25. életévét, valamint más önkormányzattól nem részesül hasonló célú ösztöndíjban. Tanulmányi eredménye a 2,51 átlagot eléri, illetve azt meghaladja.

Fotón a székkutasi képviselőtestület

Pályázatot benyújtani 2016. október 25. napjáig lehet. A település honlapján megtalálható az adatlap, amelyet kitöltve és aláírva kell benyújtani.

Mellékletként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

–        első évfolyamos hallgató esetén hallgatói jogviszony létesítésének igazolása, valamint érettségi bizonyítvány és a 12. évvégi bizonyítvány másolatát. Magasabb évfolyamokon a benyújtást megelőző szemeszter eredményes befejezésének, és a fennálló hallgatói jogviszonyának az igazolását.

–        önéletrajzot

A család jövedelemi, vagyoni viszonyairól az adatlapon kell nyilatkozni, annak tudomásul vételével, hogy azt a támogató önkormányzat a hatáskörrel rendelkező adóigazgatóság útján ellenőrizheti.

A támogatás egy tanévre, azaz 10 hónapra szól, megállapítása esetén évi két részletben kerül kiutalásra. (a második félévre szóló jogosultságot minden év február 20-ig kell igazolni) A támogatás összege maximum 10 000 Ft/hó.

A támogatást a Képviselőtestület által erre a célra megválasztott bizottság bírálja el, 2016. november 30. napjáig.

Amennyiben a hallgató támogatásban részesül, 5 nap önkéntes munkát kell vállalnia a támogató önkormányzat részére, amely évi 2 véradással lehet egyenértékű.

Forrás:

Hunyák Zsuzsanna

jegyző