Napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi

ülés közötti tevékenységről.

2. Beszámoló a közbiztonság 2016. I. félévi helyzetéről.

3. Tájékoztató a Mindszenti Római Katolikus Egyházközség tevékenységéről.

4. Tájékoztató Mindszenti Hajós Barátok Egyesület tevékenységéről.

5. Beszámoló Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester 2016. I. félévi

tevékenységéről.

6. Beszámoló Tóth Csaba alpolgármester 2016. I. félévi tevékenységéről.

7. Beszámoló a gazdaságfejlesztési tanácsnok 2016. I. félévi

tevékenységéről.

8. Beszámoló a HTKT I. félévi tevékenységéről.

9. A 2017. évi közfoglalkoztatási munkatervezet.

10. A 2016. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása.

11. 2016. évközi beszámoló a költségvetés végrehajtásáról.

12. Rendkívüli települési támogatás iránti 2. kérelem benyújtása.

13. A kiemelkedő közszolgálatért elismerés adományozásának rendjéről szóló

rendelet megalkotása.

14. A „Mindszent Sportjáért” kitüntetés alapításáról szóló rendelet módosítása.

15. Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet felülvizsgálata.

16. Vagyonrendelet módosítása.

17. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet

megalkotása.

18. Szünidei gyermekétkeztetés előkészítése.

19. Bursa Hungarica pályázaton való részvétel.

20. Tulajdonosi hozzájárulás a Mocorgó Utánpótlás Nevelő Futball Club részére.

21. A Mindszenti Városgazda Nonprofit Kft. aszfaltkeverék beszerzése.