A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával, a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

A települési önkormányzatok számára a program önkéntes, nem minden önkormányzat pályázott. Hódmezővásárhely már tavaly is részt vett ebben az ösztöndíj programban, akkor 66-an pályáztak, és 48-an kaptak támogatást, melynek mértéke 2 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy havi nettó 4000 forintot kaptak a várostól.

Az ösztöndíj pályázatnak két típusa van, az „A” és a „B”.

Az „A” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíjra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben az általuk felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési időn belül nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusúra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű jelentkezhetnek, akik a következő tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatok beadása az EPER rendszeren keresztül történhet. Először regisztrálni kell, majd a pályázati űrlapokat ki kell tölteni, és a kinyomtatott papírokat el kell juttatni az önkormányzathoz, mellékletekkel együtt. Javasolt személyesen leadni, a első emelet 20-as irodájában, ügyfélfogadási időben.

A pályázat beadási határideje 2016. november 8. Az elbírálást 2016. december 8-ig végzik el.

További felvilágosítást a 62/530-103-as telefonszámon lehet kérni.

 

Sz.Viktor