Az ülés helye: Városháza I. emeleti nagyterme

A képviselő-testületi ülés nyilvános.

N A P I R E N D

1.sz. előterjesztés

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

2.sz. előterjesztés

A 2016. évi költségvetési rendelet  módosítása

3.sz. előterjesztés

Intézkedési terv módosítása a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Állami Számvevőszék általi vizsgálatával összefüggésben

4.sz. előterjesztés

Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

5.sz. előterjesztés

A József Attila Városi Könyvtár és Múzeum  Alapító Okiratának módosítása

6.sz. előterjesztés

Közbeszerzési Szabályzat módosítása

7.sz. előterjesztés

Makó, belterület 3527/1 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása

8.sz. előterjesztés

Elektromos töltőállomások létesítése Makón

9.sz. előterjesztés

Csongrád Megyei Kormányhivatallal fennálló használati megállapodások módosítása

10.sz. előterjesztés

Használati megállapodás megkötése Maros Menti Szociális Intézménnyel

11.sz. előterjesztés

Pályázat kiírása a Makó, külterület 0666/67 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére

12.sz. előterjesztés

Tulajdonosi hozzájárulás megadása székhelyhasználathoz

13.sz. előterjesztés

A „Velnök utcai telekpályázat elbírálása” tárgyú határozat módosítása

14.sz. előterjesztés

Foglalkoztatási Paktum kialakítása Makón

15.sz. előterjesztés

Tarjányiné Dr. Lamper Terézia háziorvossal új feladat-ellátási szerződés megkötése

16.sz. előterjesztés

Beszámoló a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

17.sz. előterjesztés

A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosítása

18.sz. előterjesztés

Tájékoztató a testületi határozatok végrehajtásáról

Zárt ülési előterjesztés:

19. sz. előterjesztés

Bába Andrásné illetményének rendezése

20. Egyebek