A II. világháború óta, pontosabban 1944. augusztus 25-e óta minden Lajos-napkor szentmisét tartanak a bogárzói tanyaközpont római katolikus templomában a földeáki származású Dehény Lajos és családjának lelki üdvéért. Pontosabban ez a szép hagyomány egy ideje megszakadt, de a templomért, illetve a Makóhoz tartozó tanyák újbóli felvirágoztatásáért küzdő civilek kis csoportja újra életre keltette, s most 2016. augusztus 25-én, csütörtökön ismét megkondult a harang, hogy misére hívja a híveket.

– A festőművész kerékpárral és a hátára kötözve hozta át az oltárképet a 9 kilométerre lévő Földeákról – nyilatkozta Puruczky Józsefné, a bogárzói templom egyik civil őrizője. A fiatalon, mindössze 46 éves korában elhunyt Dehény Lajos munkájáért csak annyit kért, hogy évente egyszer mondjanak misét a családjáért. Az akkori püspök levélben fel is szólította az akkori bogárzói plébánost, dr. Csepregi Imrét, hogy tegyen így, hiszen mindösszesen ennyi lenne a kívánsága a templom védőszentjét és névadóját, Páduai Szent Antalt ábrázoló oltárkép megfestőjének.

Így csütörtökön ismét élettel telt meg a kis templom. Nem csupán a környező tanyákon élők jöttek el, hanem makói és földeáki hívek is érkeztek, hogy közösen imádkozzanak a Dehény-családért. A szentmisét a makói Szent István templom plébánosa, Pálfai Zoltán celebrálta.

Földeákon mind a mai napig tisztelet övezi Dehényéket. Sokan szerették, illetve szeretik mind a mai napig a családot. Köztük van Fodor Imre is, akitől megtudtuk, hogy édesapjának az oltárképet festő Dehény Lajos édesapja volt a gondviselője, így természetes, hogy átjött a szentmisére. Fodor Imre röviden mesélt a Dehény-famíliához fűződő emlékeiről, melyeket itt hallja:

##audio:3160##

Munkatársunktól. K.