Új, az idősek egészségügyi és szociális ellátását támogató projektben vesz részt az EVP-Egészségfejlesztési Iroda, partnerségben Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával mint vezető partnerrel, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával,  az Önkéntes Központ Alapítvánnyal és Øvre-Eiker (Norvégia) Önkormányzatával. A projekt a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program „Önkormányzati kapacitásfejlesztés a helyi közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi gazdaságfejlesztés érdekében” (A1-2013) pályázat keretében valósul meg “Egészséges és aktív időskor” címmel (HU11-0002-A1-2013). A projekt 1,1 millió euróból valósul meg melyből a hódmezővásárhelyi partner 144 ezer euróból (~45 millió forint) valósíthatja meg az elképzeléseit, melynek 95 százaléka támogatás, 5 százaléka önerő. A projekt 2016 májusában indult és 2017 áprilisában fejeződik be.

A projekt célja, hogy az idősek egészségügyi és szociális igényeinek felmérésével, önkéntesek képzésével, valamint a szervezési feladatokat ellátó központ létrehozásával önkéntes segítőket és civil szervezeteket vonjanak be az idősek ellátásába, akik és amelyek munkájukkal kiegészítik, támogatják a helyi egészségügyi és szociális szolgáltatók munkáját. Az új típusú modell, illetve ellátásszervezés kidolgozásától, tesztelésétől és bevezetésétől azt remélik a szervezők, hogy támogatást nyújthatnak az időseknek az egészséges, tevékeny, független otthoni életvitel megteremtéséhez.

A projekt szakmai és projektmenedzsmentjét Hódmezővásárhelyen az EVP-Egészségfejlesztési Iroda látja el, együttműködésben egy támogató csoporttal, melybe az alábbi szervezetek, intézmények delegálnak szakembereket: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ, a civil szervezeteket képviselik a Nyugdíjas Szövetség, a Szikáncs Jövőjéért Egyesület és a Batidai Olvasókör.

A projekt keretében Hódmezővásárhelyen megvalósul egy, a 60 év felettieket reprezentáló 800 fős kérdőíves felmérés az idősek egészségével, egészségmagatartásával, önellátásával és igényeivel kapcsolatosan; az anonim kérdőívek lekérdezésére várhatóan 2016. augusztus 15. és szeptember 5. között kerül sor, a kérdezőbiztosok mindegyikének kötelező lesz felmutatnia megbízólevelet és/vagy arcképes kérdezői igazolványát.

Ugyancsak a projekt keretében valósul meg az EVP-Egészségfejlesztési Iroda és a Talentum Alapítvány együttműködésében egy 26 órás, háromalkalmas képzés, melynek célja olyan önkéntesek képzése, akik képessé válnak idős embertársaik tevékeny és független otthoni életvitel-szükségleteinek felismerésére, az ehhez szükséges tudás átadására, illetve hozzásegítsék az időseket a tudás megszerzéséhez.

Mindezeken túl az EVP-Egészségfejlesztési Iroda létrehoz egy Önkéntes Központot is, amely összegyűjti az idősek önálló életvitelhez szükséges igényeit, valamint az önkéntes segítőknél felhalmozott és átadható tudást; amely kapcsolatot jelent az önkéntes segítők és idős emberek között; valamint a központtól közvetlenül is segítséget kérhetnek az idős emberek.

Forrás:

Gyurisné Pethő Zsuzsanna

EVP programigazgató