Augusztus 4-én 9 órára hívták össze a testületet. Két képviselő nem jelezte előre, hogy nem tud részt venni, így a grémium határozatképtelenség miatt nem tudta a meghirdetett időpontban megtartani az ülést. 11:45-re hívták össze újból a képviselőket. Gubacsi Enikő alpolgármester vezette az ülést, jelen volt még Dr. Roczkó András, Pongrácz Tamás, Torma Tiborné és Balázs Zsolt képviselők is.

Napirend előtt bemutatták az új körzeti megbízottat, Jaksa Zoltánt, aki algyői, de eddig Szeged-Tarjánban teljesített szolgálatot.

Öt napirendi pontot tárgyaltak. Elsőként a dél-nyugati lakópark vízellátásának és szennyvízcsatornázásnak kiépítésével kapcsolatban. A kivitelező céggel történő szerződés aláírásáról esett szó, mellyel kapcsolatban a testület felhatalmazta Molnár Áron polgármestert, hogy aláírja a Délút Kft-vel – mint kivitelezővel – a szerződést.

Az ’56-os emlékmű környezetének kialakítása, esetleges többletköltsége is szerepelt a napirendi pontok között. A 60. évforduló alkalmával szeretnének méltóképpen megemlékezni, ezért térkővel, tujasorral, áram-, vízellátással kívánják a szobor környezetét megszépíteni és praktikussá tenni. Erre 12 millió 430 ezer forint keretösszeget határoztak meg.

Pályázati lehetőség nyílik köztéri szobor építésére a 2017-es évben. A bizottságok, majd a testület úgy döntött, hogy Szent Borbálát ábrázolja a mű, mely a Borbála Fürdő előtt kapna helyet. Szeptember 15-ig kell benyújtani a pályázatot, melynek minimum 3 szobortervet kell tartalmaznia. Ezzel kapcsolatban művészeket kérnek majd fel, hogy készítsenek maketteket.

Egy másik pályázati lehetőségről is tárgyalt a grémium, mely a „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatási program” nevet viseli. Október elsején már működnie kellene ennek a szövetkezetnek, de mivel addig már nagyon rövid idő áll rendelkezésre illetve több kérdés felmerült ezzel kapcsolatban a képviselőkben, ezért úgy döntöttek: amennyiben tavasszal is kiírásra kerül ez a pályázat, akkor újra tárgyalnak róla.

Az utolsó napirendi pontban a TAO pályázatból megvalósítandó medence önerő módosításáról döntöttek. Szűcs Szabolcs, a Gyevitur NKft ügyvezetője elmondta, erre azért van szükség, mert a katasztrófavédelem nem engedélyezte a tisztán légtartós sátrat, mivel esetleges áramkimaradás vagy egyéb légveszteségi probléma esetén a kimenekülés nem biztonságos, így erre megoldást kellett találni. Az új terv szerint olyan kandelábereket építenek be a medencetérbe a sátor alatt, mely esetleges ponyvabeomláskor felfogja azt és mintegy folyosót képezve, ott biztonságosan el lehet hagyni a sátrat. Emellett a ponyván kívül két oszlopot is elhelyeznek, melyek sodronnyal lennének össze, illetve a sátorhoz kötve, hogy ha az süllyedne, a sodronyok megfeszülnek és megtartják a ponyvát.

A katasztrófavédelem által előírt változások nem várt költséggel járnak, így az előterjesztés alapján a testület tagjai úgy határoztak, hogy további 12 millió forint önerőt biztosítanak, hogy megvalósulhasson ez a projekt. Emellett további 12 millió forint önerőt biztosítanak a szükséges eszközök, medence felszerelések beszerzésére.

Egyebekben szóba került a járdafelújítás is, mely nem indult még el a településen. Többször is tárgyalt erről a testület, akik két hete el is fogadták azt. Jelenleg a Jogi- és Ügyrendi Bizottság azon döntésére várnak, melyben jóváhagyják a szerződést. Emiatt a járdaprogram további csúszása várható.

 

Rostás Viktória