Az IMF szerint nemcsak most van para a bevándorlásból Európában, az elmúlt 25 év szintén egyfajta gazdasági célú migrációról szólt: a kelet-, közép- és délkelet-európai országok lakói tartósan és jelentős hullámban hagyták el hazájukat Nyugat-Európát választva helyette. Ez három alapvető hatással járt:

– a kivándorlással jól jártak az egyének,

– valamint a befogadó uniós tagállam, így az egész Európai Unió összességében.

A harmadik viszont egy rendkívül negatív következmény: a tágabb értelemben vett kelet-európai térségből történő kivándorlás hátrányosan érintette a régiónkat, lassítja Kelet-Európa felzárkózását a Nyugathoz.

Grafika: IMF, Portfolio.hu

A legsúlyosabb veszteséget a dél-kelet-európai országok szenvedték el, az 1990-es évek elejei adatokhoz képest 2012 végére a népesség 16%-a vándorolt ki.

Az IMF szakértői ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a régión belüli munkaerő-áramlás is jelentős mértéket öltött. Így például Csehország, Magyarország és Szlovénia is képes volt a régión belülről munkaerőt vonzani, így a három régiós ország pozitív nettó migrációs kumulatív számot tud felmutatni.

Grafika: IMF

A tanulmány szerint

az egy főre jutó jövedelem,

az intézmények minősége

és a foglalkoztatási kilátások közötti különbségek határozzák meg a migráció irányát és mértékét.

Az IMF szakértői ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a régión belüli munkaerő-áramlás is jelentős mértéket öltött. Így például Csehország, Magyarország és Szlovénia is képes volt a régión belülről munkaerőt vonzani, így a három régiós ország pozitív nettó migrációs kumulatív számot tud felmutatni.

Az elmúlt 25 évben az alacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező országokban volt a legmagasabb kivándorlás, a gazdagabb nyugat-európai országok pedig másokhoz képest is több gazdasági bevándorlót vonzottak.

Tehát minél kevésbé hatékony a kormány és minél gyengébbek az intézmények (amelyek a jogállamiságot, az elszámoltathatóságot, valamint a korrupció elleni harcot biztosítják), annál valószínűbb, hogy a fiatal és jól képzett munkaerő külföldön keres jobb lehetőséget – figyelmeztetnek az IMF szakértői.

Ezért szerintük úgy lehetne megoldani a problémákat, ha

– javítanák a gazdaságpolitikai és az intézmények minőségét

– a szakképzett munkaerő tekintetében beengednék a bevándorlókat

– jobban együttműködnének a külföldi diaszpórával

– jobban összehangolnák az oktatást a foglalkoztatási igényekkel

– és bővítik a munkahelyi képzési lehetőségeket

Az EU-nak pedig érdemes lenne átgondolnia a haszon újraelosztását, hiszen abból jelenleg a nyugati országok profitálnak a keletiek kárára.

Forrás és fotók: index.hu